Obvestilo – pouk na daljavo od 28. 1. 2022 dalje

Spoštovani starši,

kot ste verjetno že sami opazili oz. bili seznanjeni s strani vaših otrok, se v tem tednu v šoli srečujemo z izjemno težko situacijo. Veliko učencev je odsotnih zaradi okužbe s Covid-19 ali zaradi visoko rizičnih stikov in so posledično v karanteni. Okužbe se širijo tudi znotraj posameznih razredov. Iz vseh navedenih razlogov na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) s petkom, 28. 1. 2022 za vse oddelke od 6. do 9. razreda preidemo na izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do petka, 4. 2. 2022.

 

Vsa morebitna dodatna obvestila bodo učenem posredovana preko aplikacije MS Teams.

 

Prosim vas, da svoje otroke seznanite z zgoraj navedenimi informacijami ter jim pojasnite, da je izjemno pomembno, da so pri pouku na daljavo prisotni in aktivni v kolikor so zdravi in za pouk zmožni. V nasprotnem primeru naj o tem seznanijo učitelja.

 

Prijazen pozdrav.

 

                                                                                               Nina Pirc, ravnateljica