Podaljšano bivanje

V šolskem letu 2018/19 imamo 4 skupine podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Poteka od 11.00 do 15.40.

 

KOSILO:

1. skupina ob 12.30

2. skupina ob 12.25

3. skupina ob 12.20

4. skupina ob 12.15

 

DELO V PODALJŠANEM BIVANJU:

V podaljšanem bivanju delo v vseh skupinah poteka po dogovorjenem redu.

Takoj po pouku (do kosila) imajo učenci sprostitveno dejavnost (igra, druženje z vrstniki). Sledi prehranjevanje (priprava na kosilo, higiena, pravila obnašanja za mizo in v jedilnici, kulturno prehranjevanje …). Nato sledi samostojno učenje (pisanje domače naloge, priprava za naslednji dan, učenje). V tem delu zahtevamo zbranost in tišino. Po samostojnem učenju imamo ustvarjalno preživljanje časa, pri katerem vsak učitelj sam izbere primerno dejavnost za učence (interesne dejavnosti, gibalne in glasbene dejavnosti, športne aktivnosti, likovno snovanje, gledališke in lutkovne igre, priprava plakatov in drugih didaktičnih pripomočkov glede na tematski sklop …).

Ko gremo z učenci iz razreda, na oglasni deski visi obvestilo, da nas starši lažje najdete.

Urnik podaljšanega bivanja