Pogovorne ure

Individualne dopoldanske govorilne ure za starše in pogovorne ure za učence

UČITELJ/ICA DAN ČAS Elektronski naslov
Andreja Krošelj četrtek 6.30-7.15 /

po dogovoru

andreja.kroselj@os-raka.si
Andreja Novak Gabrič sreda 3. šolska ura/

po dogovoru

andreja.novak-gabric@guest.arnes.si
Anja Kramar sreda 5. šolska ura (11:05-11:50) anja.kramar@icloud.com
Barbara Bon ponedeljek 3. šolska ura/

po dogovoru

barbara.bon@guest.arnes.si
Barbara Knez petek 3. šolska ura/

po dogovoru

barbara.knez2@guest.arnes.si
Bernardka Božič ponedeljek 2. šolska ura bernardka.bozic@gmail.com
Gregor Jordan torek 7. šol. ura gregor.jordan@gmail.com
Tjaša Mahne torek 5. šol. ura /

po dogovoru

tjasa.mahne@guest.arnes.si
Jasna Balant torek 5. šolska ura jasna.balant@guest.arnes.si
Majda Zidarič po dogovoru  po dogovoru majda.zidaric@guest.arnes.si
Marijana Pavlovič sreda 2. ura marijana.pavlovic@guest.arnes.si
Marko Bizjan ponedeljek 9.20 – 10.05 marko.bizjan@guest.arnes.si
Mojca Kocjan torek 9.20 – 10.05 mojca.raka@gmail.com
Mojca Tomše Žibert petek 10.10 – 10.55 mojca.tomse-zibert@guest.arnes.si
Simona Škvarč po dogovoru po dogovoru simona.skvarc@os-raka.si
Nika Mlakar četrtek/

po dogovoru

12.45 – 13.25 mlakar.nika@gmail.com
Roman Pleterski torek 11.05 – 11.50 roman.pleterski@guest.arnes.si
Rosvita Juh po dogovoru  po dogovoru rosvita.juh@guest.arnes.si
Sanja Hribar torek 11. 00 – 11. 45 / po dogovoru  sanja.hribar1@guest.arnes.si
Sabina Božič četrtek 10.10 – 10.55 sabina.bozic@guest.arnes.si
Silvija Permoser ponedeljek, 4. ura – po dogovoru silvija.permoser@guest.arnes.si
Simona Ruf četrtek 9.20 – 10.05 / po dogovoru simona.ruf@guest.arnes.si
Slavka Tomažin torek 11.05 – 11.50 slavka.tomazin@guest.arnes.si
Svetina Paulič četrtek 4. šolska ura/

po dogovoru

svetina.paulic@guest.arnes.si
Tanja Mencin sreda  10.10 – 10.55 tanja.mencin@guest.arnes.si
Barbara Šešet ponedeljek 3. šolska ura barbara.seset@gmail.com
Vandy Šinigoj Franko torek 6. šolska ura vandy.sinigoj@guest.arnes.si
Urška Savnik sreda 11.00-11.45 urska.savnik@guest.arnes.si