Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek 10. september 2019  – razredna stopnja,

12. september 2019  – predmetna stopnja  

2. roditeljski sestanek       
3. roditeljski sestanek  

 

Čas roditeljskih sestankov se lahko zaradi izjemnih razlogov prilagodi oziroma spremeni.