Zaposleni

RAVNATELJICA: Nina Pirc

Učitelj Poučuje Kontakt
Saša Ameršek RP amerseksasa@hotmail.com
Jasna Balant NEM, NIP NEM, RAP jasna.balant@guest.arnes.si
Marko Bizjan ŠPO, RAP marko.bizjan@guest.arnes.si
Barbara Bon RP barbara.bon@guest.arnes.si
Bernardka Božič RP bernardka.bozic1@guest.arnes.si
Sabina Božič KNJ, SLJ sabina.bozic@guest.arnes.si
Darko Danjko RAP darko.danjko@os-raka.si
Staša Franko GEO, DKE stasa.franko@os-raka.si
Rosvita Juh ZGO, svetovalno delo rosvita.juh@guest.arnes.si
Barbara Knez MAT, FIZ barbara.knez2@guest.arnes.si
Mojca Kocjan Žibert RAP mojca.raka@gmail.com
Anja Kramar GUM, RAP anja.kramar@icloud.com
Andreja Krošelj Grubeša TJA, SVETOVALNO DELO andreja.kroselj@guest.arnes.si
Tjaša Mahne  RP tjasa.mahne@guest.arnes.si
Leja Markelc GOS, RAP, IP leja.markelc98@gmail.com
Tanja Mencin MAT, TIT tanja.mencin@guest.arnes.si
Eva Mlakar IKT eva.mlakar@os-raka.si
Andreja Novak Gabrič LUM, RAP andreja.novak-gabric@guest.arnes.si
Svetina Paulič RP svetina.paulic@guest.arnes.si
Marijana Pavlovič BIO, NAR marijana.pavlovic@guest.arnes.si
Silvija Permoser RP silvija.permoser@guest.arnes.si
Nika Rozman druga strokovna delavka v 1. razredu, RAP nika.mlakar@guest.arnes.si
Simona Ruf KEM, RAP simona.ruf@guest.arnes.si
Urška Savnik RP urska.savnik@guest.arnes.si
Neža Selan RAP neza.selanbregar@gmail.com
Nuša Simončič SLJ, RAP nusa.simoncic14@gmail.com
Barbara Šešet TJA barbara.seset@gmail.com
Vandy Šinigoj Franko RP vandy.sinigoj@guest.arnes.si
Janja Štular TJA, RAP janja.stular@outlook.com
Sabina Švajger RAP ssvajger@gmail.com
Slavka Tomažin ŠPO, RAP slavka.tomazin@guest.arnes.si
Mojca Tomše Žibert SLJ mojca.tomse-zibert@guest.arnes.si

 

Drugo osebje:

Ime in priimek Delo
Frančiška Gorenc čistilka
Robert Grojzdek kuhar
Neža Hribar računovodkinja
Urška Kosančič kuharica
Jerneja Kranjc poslovna sekretarka
Zvonka Marušič čistilka
Nevenka Metelko čistilka
Janez Pavkovič hišnik
Martin Tomažin hišnik
Tatjana Tomažin čistilka
Silva Vrhovšek pomočnica kuharja