Zaposleni

RAVNATELJICA: Nina Pirc

Učitelj Poučuje Kontakt
Saša Ameršek RP amerseksasa@hotmail.com
Marko Bizjan ŠPO, RAP marko.bizjan@guest.arnes.si
Barbara Bon RP barbara.bon@os-raka.si
Bernardka Božič RP bernardka.bozic1@guest.arnes.si
Sabina Božič KNJ, SLJ sabina.bozic@guest.arnes.si
Anamarija Cemič NEM, N2N anamarija.cemic@guest.arnes.si
Darko Danjko RAP darko.danjko@os-raka.si
Staša Franko GEO, DKE stasa.franko@os-raka.si
Rosvita Juh ZGO, svetovalno delo rosvita.juh@guest.arnes.si
Mojca Balant Klemenčič GOS, org. prehrane, RAP mojca.klemencic@os-raka.si
Barbara Knez MAT, FIZ barbara.knez2@guest.arnes.si
Mojca Kocjan Žibert RAP mojca.raka@gmail.com
Anja Kramar GUM, RAP anja.kramar@icloud.com
Andreja Krošelj Grubeša TJA, svetovalno delo andreja.kroselj@guest.arnes.si
Tjaša Mahne  RP tjasa.mahne@guest.arnes.si
Tanja Mencin MAT, TIT tanja.mencin@guest.arnes.si
Eva Mlakar IKT eva.mlakar@os-raka.si
Andreja Novak Gabrič LUM, RAP andreja.novak-gabric@guest.arnes.si
Svetina Paulič RP svetina.paulic@guest.arnes.si
Marijana Pavlovič BIO, NAR marijana.pavlovic@guest.arnes.si
Silvija Permoser RP silvija.permoser@guest.arnes.si
Zorica Romih NEM, N2N zromih@gmail.com
Nika Rozman RAP nika.rozman@os-raka.si
Simona Ruf KEM, RAP simona.ruf@guest.arnes.si
Urška Savnik RP urska.savnik@os-raka.si
Neža Selan RAP neza.selanbregar@gmail.com
Breda Slovenc druga strokovna delavka v 1. razredu breda.slovenc@os-raka.si
Barbara Šešet TJA, pom. ravnateljice barbara.seset@os-raka.si
Vandy Šinigoj Franko RP vandy.sinigoj@guest.arnes.si
Janja Štular TJA, RAP janja.stular@outlook.com
Sabina Švajger TJA, RAP ssvajger@gmail.com
Slavka Tomažin ŠPO, RAP slavka.tomazin@guest.arnes.si
Mojca Tomše Žibert SLJ mojca.tomse-zibert@guest.arnes.si

 

Mobilne učiteljice, zaposlene na OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško

Ime in priimek Delo Kontakt
Kaja Halas DSP kaja.halas@guest.arnes.si
Petra Kampl Petrin     DSP petra.kampl@guest.arnes.si
Alenka Kolar              DSP alenka.kolar1@guest.arnes.si
Leja Levičar DSP levicar.leja@gmail.com
Veronika Tambolaš    DSP veronika.tambolas@gmail.com

 

Drugo osebje:

Ime in priimek Delo
Sandro Amf hišnik
Frančiška Gorenc čistilka
Robert Grojzdek kuhar
Neža Hribar računovodkinja
Urška Kosančič kuharica
Jerneja Kranjc poslovna sekretarka
Zvonka Marušič čistilka
Nevenka Metelko čistilka
Janez Pavkovič hišnik
Anica Pavlin čistilka
Tatjana Tomažin čistilka
Silva Vrhovšek pomočnica kuharja