Zaposleni

RAVNATELJICA: Nina Pirc

UČITELJI

Učitelj Poučuje
Nika Mlakar druga strokovna delavka v 1. razredu, OPB
Barbara Šešet TJA
Tanja Mencin MAT, TIT
Ana Novak GEO
Marko Bizjan ŠPO, OPB, ZGDP
Andreja Novak Gabrič LUM, OPB
Rosvita Juh ZGO
Slavka Tomažin ŠPO, OPB, ZGDP
Jasna Balant NEM, NIP NEM
Svetina Paulič RP
Mojca Kocjan OPB
Tjaša Mahne RP
Silvija Permoser RP
Sanja Hribar RP
Bernarda Božič RP
Marijana Pavlovič BIO, NAR, ZGDP
Mojca Tomše Žibert SLJ
Majda Zidarič KNJ, JV 1.r, SLJ
Barbara Knez MAT, FIZ
Vandy Šinigoj Franko RP
Urška Savnik RP
Anja Kramar  GUM, PZ
Mojca Klemenčič Balant GOS, OPB
Andreja Krošelj TJA, OPB
Saša Ameršek RP
Gregor Jordan PB, ZGDP
Simona Ruf KEM, OPB, ZGDP
Barbara Bon RP
Igor Kuželj ROID

DRUGI ZAPOSLENI 

DELO IME IN PRIIMEK
Računovodkinja NEŽA HRIBAR
Poslovna sekretarka JERNEJA KRANJC
Hišnik MARTIN TOMAŽIN
JANEZ PAVKOVIČ
Kuhar ROBERT GROJZDEK
Kuharica URŠKA KOSANČIČ
Pomočnica kuharja SILVA VRHOVŠEK
Čistilka ZVONKA MARUŠIČ
Čistilka FRANČIŠKA GORENC
Čistilka BERNARDA ČEŠNJEVAR
Čistilka NEVENKA METELKO