Šport in Špas

Skozi prijetno druženje in igro, želimo promovirati pomen zdravja v najširšem pomenu besede ter spodbujati k aktivnemu preživljanju prostega časa. Dogodek se bo odvil v mesecu maju, glede na vremenske razmere. Vse dejavnosti se izvajajo na prostem – na šolskem dvorišču ali v njegovi neposredni okolici. Na dogodek bomo povabili tudi predstavnike lokalnih skupnosti – pridelovalce hrane, društvo upokojencev, delavce v zdravstvenih domovih, gasilska društva, športna društva, aktiv kmečkih žena, obrtnike in druge, ki v lokalnem okolju soustvarjajo življenje ter želijo predstaviti svoje storitve ali izdelke. Predviden je tudi pohod po poti Pikapolonica.