Starši

Med letom bomo staršem sproti pošiljali kratka pisna sporočila in organizirali skupne roditeljske sestanke ter govorilne ure. Vsebino zanje bodo pripravile razredničarke same ali v sodelovanju z vodstvom šole, s svetovalno službo in zunanjimi sodelavci (Center za socialno delo Krško, Zavod za permanentno izobraževanje Krško, Svetovalni center za otroke in mladostnike Novo mesto, Mladinski center Krško, Center za socialno delo Krško, Zdravstveni dom Krško, Ljudska univerza Krško).

Razredničarke bodo z učenci in starši organizirali tudi neformalna druženja: razredne nastope učencev za starše, skupne delavnice, pohod …

Neformalno druženje šole s starši  in učenci bo tudi prireditev Šport in špas – druženje vseh generacij v mesecu maju 2024.