Organizacija

Dnevna organiziranost dela na šoli

Prihod učencev 1. razreda 6.00
Prvi prihod vozačev 6.50
Zadnji prihod vozačev  7.24
Začetek rednega pouka 7.30
Malica učencev razredne stopnje 8.15–8.35, 8.35-9.05
Malica učencev predmetne stopnje 9.05–9.25
Čas za kosilo učencev 11.50–13.00
Odhodi vozačev: šolski avtobus 12.50, 13.05, 13.50, 14.40, 14.59
Odhodi vozačev: šolski kombi 13.05, 13.15, 13.30, 13.50, 14.10, 14.40, 14.50