O šoli

Radi se zbiramo v prelepih prostorih naše šole, ki učencem in tudi zaposlenim vsak dan nudi prijetno bivanje, občutek varnosti in pripadnosti. Zagotovo lahko trdim, da smo vsi na poti šolanja tkali prijetne vezi in pomagali, da lahko danes trdno in ponosno hodimo po šolskih poteh znanja, modrosti in vzajemnega spoštovanja.

Minilo je 120 let, ko so na Raki slovesno odprli novo šolsko zgradbo, šolstvo na Raki pa ima mnogo daljšo zgodovino. Sprva je pouk potekal v najetih šolskih zgradbah, kasneje je bila ustanovljena mešana ljudska šola, najprej enorazredna, nato se je razširila v dvorazrednico. Potres je leta 1875 uničil šolsko poslopje, zato je deželna vlada dovolila raški občini novogradnjo. Tako so novo šolsko poslopje slovesno otvorili leta 1902. Od leta 1948 je 18 let ravnateljeval gospod Leon Koman, kasneje pa kar 26 let gospod Martin Lešnjak. Zanimivo je, da je pouk v tistem času potekal v dveh ali celo treh izmenah. Leta 1978 so pridobili nov prizidek s petimi učilnicami in telovadnico ter prostor za oddelek vrtca.

Pred dobrimi 30 leti se je šola pričela soočati s prostorsko stisko, zato so v času ravnateljevanja gospe Justine Molan pridobili nove prostore in se iz prostorov krajevne skupnosti vrnili pod lastno streho. Hkrati pa jim je ob stoletnici šolske stavbe prvič uspelo pridobiti oddelek podaljšanega bivanja in jaslični oddelek.

Poslanstvo ravnateljice je nato prevzela gospa Milvana Bizjan. V času njenega ravnateljevanja je bila izvedena dokonča prenova in tudi dozidava dela šolskega poslopja, ki ga lahko občudujemo danes. Dodatna rekonstrukcija je bila izvedena še leta 2020 zaradi potreb po dodatnih učilnicah.

Vsi omenjeni ravnatelji so skupaj z zaposlenimi s svojim delovanjem, trudom in borbenostjo pripomogli k boljšim pogojem šolanja za vse nas.

In tudi danes naša šola živi. Mnogim učencem je varno zavetje in prijeten pristan. Skupaj nam je v njej lepo.

 

Ravnateljica: Nina Pirc, prof.