Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije in ga obeležujemo tretji petek v novembru. Letos je bil v petek, 15. novembra, z geslom “Hvala za naš super zajtrk!”

Učenci so zajtrkovali črn kruh, med, maslo, mleko in jabolko – vse slovenskega porekla.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, o pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri vsakodnevnih dejavnostih ter o racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o zdravem načinu življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd., taka živila pa so prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. S tem se tudi zagotavlja trajnostna raba površin, namenjenih pridelavi hrane, ohranjajo se delovna mesta na podeželju obenem pa se dviga stopnja samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšuje prehranska varnost prebivalstva. S spodbujanjem kmetijske dejavnosti se prav tako zagotavlja ohranjenost in obdelanost podeželja.

Projekt smo na šoli izvedli pred prvo šolsko uro.

V tednu, v katerem smo izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk so učenci pri predmetu gospodinjstvo izvajali različne aktivnosti. V oddelku petega razreda so učenci risali Tradicionalni slovenski zajtrk, v oddelkih šestega razreda pa sta starejša učenca predstavila čebelarstvo in pomen čebel za okolje in pridelavo hrane, prednosti lokalno pridelane hrane ter problem zavržene hrane. Učenci so pripravljali tudi različne jedi iz jabolk in medu.