Urniki

Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci in učitelji točno. V primeru zamude so se učenci dolžni opravičiti in navesti vzrok. Neupravičeni zamudi sledi neopravičena ura. Vzrok morebitne zamude pove tudi učitelj.