Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek 13. 9. 2023
2. roditeljski sestanek januar 2024 – sestanek za starše 6. razreda pred zimsko šolo v naravi

februar 2024 – 9. razred (poklicna orientacija)

3. roditeljski sestanek po potrebi maj ali junij 2024