Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2023/24

PODROČJE: A. GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE    
A.1.  SKLOP: GIBANJE    
Dejavnosti Tedenski fond ur Časovna razporeditev v šol. Letu – celoletno/strnjeno/polletje Razred/i Izvajalec
ŠPORTNA REKREACIJA 2 CELOLETNO 6.-9. Darko Danjko

Marko Bizjan

GIBALNA ABECEDA 4 CELOLETNO 1.-4. Neža Selan
REKREATIVNI ODMOR * CELOLETNO

 

 

 

SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

 

Učitelji RAP-a

NIP ŠPORT 2 CELOLETNO 5. – 6. Slavica Tomažin
MALI ŠPORTNIK 5 CELOLETNO 1. – 5. Neža Selan

Darko Danjko

KOREKTIVNA VADBA 1 CELOLETNO 9. r Slavica Tomažin
MINUTA ZA PLES IN IGRO

 

* CELOLETNO

 

SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

 

Učitelji RAP-a

A.2. SKLOP: HRANA IN PREHRANJEVANJE    
Dejavnosti Tedenski fond ur Časovna razporeditev v šol. Letu – celoletno/strnjeno/polletje Razred/i  
KOSILO

 

 

*

 

 

CELOLETNO

 

 

SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

 

Učitelji RAP-a

ZDRAV JEDILNIK

 

*

 

CELOLETNO

 

SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

 

Učitelji RAP-a

Z VRTA NA KROŽNIK 1 CELOLETNO 6. r Slavica Tomažin
ČISTE ROKE * CELOLETNO SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

 

Učitelji RAP-a

KALORIJE-POTREBA ALI ZLO * CELOLETNO SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

 

Učitelji RAP-a

BONTON V RESTAVRACIJI * CELOLETNO SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

 

Učitelji RAP-a

ALERGIJE-ZAKAJ PA TI TEGA NE? * CELOLETNO SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

 

Učitelji RAP-a

A.3. SKLOP: ZDRAVJE IN VARNOST    
Dejavnosti Tedenski fond ur Časovna razporeditev v šol. Letu Razred/i  
SKBIM ZASE * CELOLETNO SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

Učitelji RAP-a
ZDRAVA ŠOLA * CELOLETNO SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

Učitelji RAP-a
KAŠLJAM, KIHAM ZASE * CELOLETNO SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

Učitelji RAP-a
PRVA POMOČ 1 CELOLETNO 8., 9. Neža Selan
VARNA MOBILNOST – KOLESARSKI 1 CELOLETNO 5. Barabara Bon
VARNA RABA RAČUNALNIKA 1 CELOLETNO 6. Marko Bizjan
RAČUNALNIŠKI VRTILJAK 1 CELOLETNO 3. Marko Bizjan

 

PODROČJE: B. KULTURA IN TRADICIJA    
B.1. SKLOP: KULTURA, UMETNOST, DEDIŠČINA   izvajalec
Dejavnosti Tedenski fond ur Časovna razporeditev v šol. Letu Razred/i  
PREIZKUŠAMO GLASOVE 1 CELOLETNO 1. Bernarda Božič
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1 CELOLETNO 2.-5. Bernarda Božič
MOJA KNJIŽNICA 1 CELOLETNO 4., 5. Sabina Božič
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 4 CELOLETNO 6.-9. Anja Kramar
UMETNOST 1 CELOLETNO 4. Saša Ameršek
DRAMSKI 0,58 STRNJENO 8. Mojca Tomše Žibert
BABICA PRIPOVEDUJE

 

*

 

 

CELOLETNO

 

 

SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

Učitelji RAP-a
EKODETEKTIVI 1 CELOLETNO SKUPINA 4,5 Barbara Bon
GOZDNA PEDAGOGIKA * CELOLETNO SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

Učitelji RAP-a
USTVARJAMO IN ŠIVAMO 1 CELOLETNO 3. a in 3. b Mojca Kocjan Žibert
VEZENJE IN TRADICJA DOMA 1 CELOLETNO 4. a in 4. b, 5. r Mojca Kocjan Žibert
   

 

         
B.2. SKLOP: KULTURA SOBIVANJA    
Dejavnosti Tedenski fond ur Časovna razporeditev v šol. Letu Razred/i  
VIDIM, SLIŠIM TE

 

*

 

CELOLETNO

 

SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

Učitelji RAP-a
MINUTKA ZA KLEPET * CELOLETNO

 

SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

Učitelji RAP-a
ŠOL. SKUPNOST, ŠOL. PARLAM. 1 CELOLETNO 1. – 9. Urša Savnik
POMAGAM * CELOLETNO

 

SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

Učitelji RAP-a
Tuji jeziki:          

 

   
TJ NEMŠČINA     6 CELOLETNO 7. –  9. Anamarija Cemič
NIP FRANCOŠČINA  CELOLETNO   4. – 6. Janja Štular

 

PODROČJE: C. VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OSNOVNE ŠOLE    
C.1. SKLOP: SAMOSTOJNO IN SODELOVALNO UČENJE    
Dejavnosti Tedenski fond ur Časovna razporeditev v šol. Letu Razred/i  

Izvajalec

UČIM SE UČITI, DELAM NALOGE * CELOLETNO

 

 

SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

Učitelji RAP-a
UČIMO SE SKUPAJ 4,5 CELOLETNO 1. – 5. Bernarda Božič, Urša S., Mojca Kocjan Žibert, Barbara Bon
ZNAM, ZMOREM 7 CELOLETNO 1.-9. Bernarda Božič, Tjaša Mahne, Silvija Permoser, Svetina Paulič, Urša Savnik, Saša Ameršek, Mojca Tomše Žibert, Vandy Šinigoj Franko, Barbara Bon, Barbara Knez,  Simona Ruf, Barbara Šešet, Tanja Mencin
JUTRANJI POZDRAV 7,5 CELOLETNO 1. Tjaša Mahne, Saša Ameršek Barbara Bon
RAZISKUJEM IN SE UČIM 2,5 CELOLETNO 6.-9. Urša Savnik, Barbara Šešet, Marijana Pavlovič, Anamarija Cemič
SPOZNAVAM POKLICE * CELOLETNO

 

SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

Učitelji RAP-a
POKAŽEM, KAJ ZNAM 7 CELOLETNO 1.-9. Sabina Božič, Tjaša Mahne, Silvija Permoser, Tanja Mencin, Urša Savnik, Saša Ameršek, Vandy Šinigoj Franko, Svetina Paulič, Simona Ruf, Barbara Bon, Bernarda Božič,

Janja Štular, Simona Ruf

KREATIVNE DELAVNICE 1 CELOLETNO 6. – 9. Tanja Mencin
SKRIBO 1,42 CELOLETNO 6.- 9. Sabina Božič
C.2. SKLOP: IGRA IN SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE PROSTEGA ČASA    
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

 

 

 

* CELOLETNO

 

 

 

 

SKUPINA 1

SKUPINA 2

SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

Učitelji RAP-a
C.3. SKLOP: MEDVRSTNIŠKO, MEDGENERACIJSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE    
PLES NAS POVEZUJE 1 CELOLETNO 8.,9. Simona Ruf

 

* Dejavnosti bodo izvedene v času razširjenega programa (SKUPINA 1, SKUPINA 2, SKUPINA 3, SKUPINA 4, SKUPINA 5). Tedenski fond ur za te dejavnosti  je 88 ur.