Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2018/2019

Otroški pevski zbor

Mladinski pevski zbor

Kreativno pisanje

Umetnost

Ročnodelski krožek

Računalniški krožek

Eko krožek

Spoznajmo svet

Vesela matematika

Ustvarjalni krožek

Novinarski krožek

Prometni krožek

Planinski krožek

Finančno opismenjevanje