Osnovni podatki

Osnovna šola Raka
Raka 36
8274 Raka

Tel/fax. številka: 07 49 13 552

Ravnateljica: Nina Pirc

Pomočnica ravnateljice za šolo: Barbara Šešet

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Polona Baznik Dvojmoč 

Podračun pri UJP Krško: 01100 – 6000030772

TRR šolski sklad: 01100-6000030772

Identifikacijska številka za DDV: SI61576824

Elektronska pošta:  o-raka.nm@guest.arnes.si

 

Šolski okoliš:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi in 16. člena Statuta občine Krško spadajo v  šolski okoliš OŠ Raka naslednja naselja:

Ardro pri Raki, Brezje pri Raki, Celine, Cirje, Dedni Vrh, Dolga Raka, Dobrava pod Rako, Dolenja vas pri Raki, Gmajna, Goli vrh, Gradišče pri Raki, Jelenik, Koritnica, Kržišče, Mali Koren, Mikote, Pijana Gora, Planina pri Raki, Podlipa, Podulce, Pristava pod Rako, Površje, Raka, Ravno, Sela pri Raki, Straža pri Raki (vse, razen hišne številke 31), Videm, Veliki Koren, Vrh pri Površju, Zabukovje pri Raku, Zaloke.

Organigram šole