Uradne ure

Tajništvo: od 7.30 do 10.00 in od 12.00 do 13.00

Računovodstvo: od 12.00 do 13.00

Ravnateljica: od 7.30 do 10.00, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov oz. po predhodnem dogovoru. Ravnateljica sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadev

Pomočnica ravnateljice: v času govorilnih in pogovornih ur oz. po predhodnem dogovoru

Šolska svetovalna delavka: ko nima pouka po urniku, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov oz. po predhodnem dogovoru

Knjižničarka: ko nima pouka po urniku

Učitelji: v času govorilnih in pogovornih ur ter roditeljskih sestankov oz. po predhodnem dogovoru