Prevozi

Vsi učenci, ki imajo stalno bivališče oddaljeno od šole več kot  4 km, bodo imeli brezplačen prevoz.

Vendar pa se v šolo vozijo tudi učenci, ki stanujejo bliže, če  je njihova pot do šole označena kot bolj nevarna.

 

 AVTOBUSNI PREVOZ 2020/ 2021

 

STRAŽA PRI RAKI – MIKOTE – ZALOKE – SMEDNIK – RAVNI PRI RAKI – RAKA

Postajališče ODHOD PRIHOD
     
Straža pri Raki  6:20  
Straža pri Raki K (Rimš) 6:22  
Mikote 6:26  
Zaloke 6:28  
Kržišče 6:30  
Smednik 6:31  
Gmajna/Raki 6:33  
Ravni pri Raki 6:35  
Gmajna pri Raki 6:37  
Smednik 6:39 12:52
Dol.Raka 6:41 12:50
Raka 6:44 12:47
 
 

RAKA – ARDRO PRI RAKI – STRAŽA PRI RAKI – ZALOKE – MIKOTE

Postajališče ODHOD   PRIHOD
       
Raka 13:05 14:40 7:24
Ardro pri Raki  13:07 14:42 7:22
Sela pri Raki 13:09 14:44 7:20
Straža pri Raki K (Rimš) 13:11 14:46  
Straža pri Raki  13:13 14:48  
Straža pri Raki K (Rimš) 13:16 14:51  
Zaloke 13:20 14:55  
Mikote 13:22 14:57  
 
 

RAKA – CELINE – JELENIK – KORITNICA – PLANINA PRI RAKI

Postajališče ODHOD   PRIHOD
       
Raka 13:50 14:57 7:13
Raka Šeško 13:51 14:58 7:12
Celine 13:53 15:00 7:10
Jelenik 13:54 15:01 7:09
Koritnica/Raki 13:55 15:02 7:08
Planina pri Raki 14:00 15:05  7:03

 

 

PREVOZ S KOMBIJEM

 

Prevoz učencev zjutraj

Relacija Odhod kombija zjutraj iz postajališča
   
OŠ Raka – Dolenja vas pri Raki – Površje – Brezje – OŠ Raka 6.20
OŠ Raka – Vrh pri Površju – OŠ Raka 6.35
OŠ Raka – Ardro pri Raki – OŠ Raka 6.45
OŠ Raka – Podulce – OŠ Raka 6.55
OŠ Raka – Zabukovje – OŠ Raka 7.05
OŠ Raka – Gmajna – OŠ Raka 7.15
OŠ Raka – Sela – OŠ Raka 7.20
 
 

 

 

 

 

Če učenec obiskuje OŠ izven šolskega šolskega okoliša, mu na podlagi veljavne zakonodaje prevoz ne pripada. Vendar se lahko vozi, če so na avtobusu ali kombiju prosta mesta in zato ni uvedena dodatna relacija. Ko prostih mest ne bo več, ti učenci do prevoza ne bodo upravičeni. 

 

Prevoz učencev po pouku

Po po pouku bo kombi opravil 7 voženj od 13.05 do 14.40 ure. 44 učencev vozačev se bo na vožnje razvrstilo glede na relacijo in urnik. Učenci naj upoštevajo navodila hišnika šoferja.

Vozači so dolžni obiskovati varstvo vozačev, kajti le tako lahko poskrbimo za varnost učencev in za red na šolskih površinah.Starše prosimo, da učitelju napišete obvestilo, če boste želeli, da gre otrok vozač v trgovino ali po drugih nujnih opravkih.V primeru, da želite, da otrok v šolo hodi peš ali s kolesom, lahko napišete izjavo, vendar se s to izjavo hkrati odrečete vozovnici za avtobus, ki jo boste morali v tem primeru vrniti.