Prevozi

Vsi učenci, ki imajo bivališče v šolskem okolišu naše šole oddaljeno od šole več kot 4 km, bodo imeli brezplačen prevoz. V šolo se bodo vozili brezplačno tudi učenci, ki stanujejo bliže, če je njihova pot do šole nevarna. Nevarnost odseka mora potrditi Svet za preventivo v cestnem prometu.

  

PREVOZ Z AVTOBUSOM

STRAŽA PRI RAKI – MIKOTE – ZALOKE – SMEDNIK – RAVNI PRI RAKI – RAKA

Postajališča ODHOD
Straža pri Raki  6:30
Straža pri Raki K (Rimš) 6:32
Mikote 6:36
Zaloke 6:38
Kržišče 6:40
Smednik 6:41
Gmajna/Raki 6:43
Ravni pri Raki 6:45
Gmajna pri Raki 6:47
Smednik 6:49
Dolga Raka 6:51
Cirje 6:53
Raka 6:57

 

RAKA – ARDRO PRI RAKI – STRAŽA PRI RAKI – ZALOKE – MIKOTE

 Postajališča                     ODHODI  
   1. vožnja 2. vožnja
Raka 13:05 14:40
Ardro pri Raki  13:07 14:42
Sela pri Raki 13:09 14:44
Straža pri Raki K (Rimš) 13:11 14:46
Straža pri Raki  13:13 14:48
Straža pri Raki K (Rimš) 13:16 14:51
Zaloke 13:20 14:55
Mikote 13:22 14:57
Zaloke 13.25 15:00
Kržišče 13.27 15:03
Smednik 13.30 15:06
Gmajna 13.32 15:09
Ravno 13.35 15:12
Gmajna 13.38 15:15
Smednik 13.41 15:18
Dolga Raka 13.45 15:22
Raka 13.50 15:27

 

RAKA – CELINE – JELENIK – KORITNICA – PLANINA PRI RAKI

 Postajališča                     ODHODI  
   1. vožnja 2. vožnja
Raka 13:50 14:57
Raka Šeško 13:51 14:58
Celine 13:53 15:00
Jelenik 13:54 15:01
Koritnica/Raki 13:55 15:02
Mlada Gora 13:56 15:03
Planina pri Raki 14:00 15:05 

 

 

ŠOLSKI KOMBI

PRIHOD V ŠOLO

 

RELACIJA

 

URA ODHODA KOMBIJA ZJUTRAJ

IZ SMERI

OŠ Raka – Površje – OŠ Raka 6.10
OŠ Raka – Zabukovje pri Raki – Brezje pri Raki – OŠ Raka 6.20
OŠ Raka – Ardro pri Raki – OŠ Raka 6.30
OŠ Raka – Sela – OŠ Raka 6.45
OŠ Raka– Dolenja vas pri Raki – OŠ Raka 7.00
OŠ Raka– Površje – Dolenja vas pri Raki -OŠ Raka 7.10

 

ODHOD DOMOV

Po pouku bo kombi opravil 8 voženj od 13.05 do 14.40 ure. Učenci vozači se bodo na vožnje razvrstilo glede na relacijo in urnik po dogovorjenem razporedu. Učenci naj upoštevajo navodila hišnika šoferja.

Vozači so dolžni obiskovati varstvo vozačev, kajti le tako lahko poskrbimo za varnost učencev in za red na šolskih površinah. V primeru, da želite, da otrok v šolo hodi peš ali s kolesom, lahko napišete izjavo, vendar se s to izjavo hkrati odrečete vozovnici za avtobus, ki jo boste morali v tem primeru vrniti.

Če učenec obiskuje OŠ izven šolskega okoliša, mu na podlagi veljavne zakonodaje  prevoz ne pripada. Vendar se lahko vozi, če so na avtobusu ali kombiju prosta mesta in zato ni uvedena dodatna relacija. Ko prostih mest ne bo več, ti učenci do prevoza ne bodo upravičeni.

Vozači so dolžni obiskovati varstvo vozačev, kajti le tako lahko poskrbimo za varnost učencev in za red na šolskih površinah.

Čas prihoda in odhoda kombija se spremeni, če določen dan prevoz potrebuje večje število učencev naenkrat.