Svet šole

 

Svet šole sestavlja 11 članov


PREDSTAVNIKI OBČINE

Mitja LESJAK
Tatjana CEROVŠEK
Damjana PIRC


PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV

Tanja STOJANOVIČ
Tatjana METELKO NOVAK
Slavko ŠIŠKO


PREDSTAVNIKI DELAVCEV 
ŠOLE IN VRTCA

Barbara ŠEŠET
Sanja HRIBAR
Katja ŽIČKAR
Alenka TOMAŽIN
Martina NOVŠAK