Svet šole

Svet šole sestavlja 11 članov

 

PREDSTAVNIKI OBČINE

Ingrid Levičar

Marjan Vešligaj

Vera Rupar

 

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV

Teja Dumenčič

Mojca Kokove

Matej Fink

 

PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE IN VRTCA

Bernardka Božič

Urška Škoda

Veronika Vovčak

Andreja Novak Gabrič

Janez Pavkovič