Poklicna orientacija

VPIS V SREDNJE ŠOLE

 

Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06, 12/08 in 107/12).

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih in sicer šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na podlagi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je podlaga za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

 

 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Rokovniki:

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1 letnik programov NPI in SPI SSI in GIM za šolsko leto 2024/2025

 

 

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2024/2025:

Razpis za vpis

 

 

POMEMBNI DATUMI ZA PRIJAVO IN VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

DEJAVNOST ROK
Objava Razpisa za vpis v srednje šole do 15. 1. 2024
Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih 16. in 17. 2. 2024
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) do 4. 3. 2024
Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole

Prijavljanje za bivanje v dijaškem domu

do 2. 4. 2024
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (spletna stran MVI) 8. 4. 2024 do 16. ure
Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis- spletna stran MVI) do 18. 4. 2024
Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole do 23. 4. 2023 do 15. ure
Obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v srednjih šolah, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MVI) do 24. 5. 2024
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa do 29. 5. 2024
Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka

(po razporedu šol)

med 17. in 21. 6. 2024 do 14. ure
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka

(spletna stran MVI)

do 21. 6. 2024 do 14. ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka do 2. 7. 2024 do 15. ure
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta do 30. 8. 2024

 

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU se nahaja na povezavi:  Pregled predpisa

 

Na povezavi Štipendije najdete informacije o štipendijah.

 

  • Informacije o vpisu v srednjo šolo POVEZAVA
  • Roditeljski sestanek za starše devetošolcev (2. teden februarja).
  • Informativna dneva – 16. in 17. februar 2024