Knjižnica

V knjižnici je okoli 12000 enot gradiva (knjige, revije, priročniki, enciklopedije, avdio-video gradivo …), ki je namenjeno učencem od prvega razreda do devetega in, seveda, učiteljem, ki ga uporabljajo za bogatenje pouka in lastno izobraževanje. Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni. Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo. Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnico. Neknjižno gradivo (avdio in videokasete, zgoščenke, multimedijske  zgoščenke) je  namenjeno za uporabo pri pouku, zato tega gradiva  ne izposojamo na dom. Uporabniki si knjige izposojajo za 14 dni. Izposojo knjig je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni. Knjig  za domače branje ne podaljšujemo. Učenci od 1. do 9. razreda, si lahko izposodijo največ 4 enote knjižničnega gradiva.

 

KNJIŽNIČNI RED

Česa v knjižnici ne počnem? Kaj v knjižnici lahko počnem?
 • Ne jem in ne pijem.
 • Berem knjige in revije.
 • Ne uporabljam mobilnega telefona.
 • Pišem seminarske naloge.
 • Ne vpijem.
 • Iščem informacije.
 • Ne tekam po knjižnici.
 • Najdem svoj mir.
 • Ne hodim po sedežih.
 • Se učim.
 • Ne preklinjam.
 • Pišem domačo nalogo.
 • Se ne pretepam.
 • Pomagam mlajšim učencem.
 • Ne trgam in ne uničujem knjig.
 • Se pogovarjam s prijatelji, vendar ne preveč naglas.