Zdrava šola

V šolskem letu 2018/2019 bosta naša šola in vrtec nadaljevala evropski projekt Zdrava šola. Rdeča nit projekta tudi v tem šolskem letu je PREHRANA IN GIBANJE, še vedno pa tudi DUŠEVNO ZDRAVJE. 

 

Cilji zdravih šol:

 • Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medosebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 • Aktivno bomo podprli zdravje učiteljev.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

Cilje zdravih šol bomo uresničevali skozi naslednje aktivnosti:

 • Zdravje skozi umetnost – dan dejavnosti in aktivnosti skozi celo šolsko leto
 • Pomagamo drugim
 • Gibanje za zdravje
 • Pomagajmo si – medvrstniška pomoč
 • To sem jaz
 • Učimo se živeti skupaj
 • Rekreativni odmor

 

Skozi te aktivnosti želimo učence spodbuditi k medvrstniški pomoči, samostnojnosti, ozaveščati o pomenu higiene in gibanja, uriti socialne spretnosti in spodbujati dobrodelnost in solidarnost. Opozarjali bomo na motnje hranjenja, spodbujali gibanje v šolskem prostoru ter motivirali otroke za telesno dejavnost. Na šoli in v vrtcu se bomo v okviru Zdrave šole povezovali tudi z drugimi sorodnimi projekti in dejavnostmi, uresničevanjem vzgojnega načrta in pravil šolskega reda, z zunanjim okoljem in zunanjimi institucijami.