Kontakti

Ravnateljica: Nina Pirc, nina.pirc@os-raka.si

Pomočnica ravnateljice: Barbara Šešet, barbara.seset@os-raka.si

Svetovalni delavki:

Rosvita Juh, rosvita.juh@guest.arnes.si

Andreja Krošelj Grubeša, andreja.kroselj@guest.arnes.si

Tajništvo in računovodstvo šole: o-raka.nm@guest.arnes.si

 

Telefonske številke:

Ravnateljica:  07 49 13 545
Računovodstvo:  07 49 13 543
Tajništvo:  07 49 13 552 / 051 644 539
Kuhinja:  07 49 13 551
Vrtec:  07 49 13 546
Svetovalna delavka:  07 49 13 540 (Rosvita), 051 637 139 (Andreja)
Knjižnica:  07 49 13 544