Razširjeni program

Naša šola je s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o izboru osnovnih šol, ki se vključujejo v poskus uvajanja in preizkušanja koncepta razširjenega programa v osnovni šoli, ena izmed šol v Sloveniji, ki bo v šolskem letu 2018/2019 preizkušala del koncepta razširjenega programa za področje „Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok.‟ To področje zajema različne dejavnosti, s katerimi želimo vplivati na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj posameznika ter ob tem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih navad. V okviru tega programa bodo otrokom ponujene dodatne vsebine, ki bodo zajemale področja: zdravje in varnost, gibanje ter hrana in prehranjevanje.