Šolski sklad

Šola ima ustanovljen Šolski sklad, ki skrbi za pridobivanje sredstev za financiranje nadstandardnih dejavnosti v šoli. Sredstva pridobiva iz prostovoljnih prispevkov staršev, prispevkov pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Upravni odbor šolskega sklada skrbi za pridobivanje sredstev za financiranje nadstandardnih dejavnosti v šoli. Sredstva pridobiva iz prostovoljnih prispevkov staršev, prispevkov pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov. Predsednica Upravnega odbora šolskega sklada je Barbara Ulčnik Tomažin. Članice upravnega odbora so: učiteljice Bernardka Božič, Andreja Krošelj Grubeša in Anja Kramar ter vzgojiteljica Urška Lisec; predstavniki staršev so Tanja Salobir, Nina Novak in Nina Tomažin. Od leta 2022 dalje je naš Šolski sklad uvrščen na seznam upravičencev za namenitev dela dohodnine. V aprilu 2024 ima šolski sklad namen organizirati dobrodelni koncert. V letošnjem letu smo za donacije prosili tudi starše. Veliko število staršev se je odločilo podpreti naše dejavnosti bodisi z nakazilom enkratnega zneska bodisi mesečnega zneska na položnici.

Račun za nakazilo prostovoljnih prispevkov: 0100-6000030772.