Svet staršev

PREDSTAVNIKI STARŠEV v šol. letu 2022/2023

ODDELEK PREDSTAVNIK/CA
igralnica 1 Maja Oštir
igralnica 2 Anita Duh
igralnica 3 Rebeka Novak
igralnica v šoli Klavdija Janc
igralnica 5 Katja Cemič
igralnica 6 Andreja Hrušovar
1. r Karin Bizjak
2.a Urška Kerin
2.b Matjaž Fink
3.a Teja Dumenčić
3.b Mojca Kokove
4. Ksenija Novak
5.a Lipar Suzana
5.b NIna Tomažin
6.a Zupančič Mateja
6.b Polonca Tomažin
7.a Tanja Salobir
7.b Tomaž Povhe
8. Tanja Hosta
9.a Tatjana Cerovšek
9.b Andreja Pavkovič

 

 Predsednica Sveta staršev: Mojca Kokove (e-pošta: kokovester@gmail.com)