Svet staršev

PREDSTAVNIKI STARŠEV v šol. letu 2023/2024

ODDELEK PREDSTAVNIK/CA KONTAKT
igralnica 1 Urška Kosančič urska.kosancic@gmail.com
igralnica 2 Maja Oštir cebelicamajaostir@gmail.com
igralnica 3 Matjaž Fink fink.matjaz@gmail.com
igralnica v šoli Sanja Jovanovič sanja.jovanovic990@gmail.com
igralnica 5 Anita Duh vesel.anita@gmail.com
igralnica 6 Klavdija Janc klavdijastrle1989@gmail.com
1.r Andreja Hrušovar andreja.gazvoda123@gmail.com
2.r Karin Bizjak karin.bizjak9@gmail.com
3.a Teja Fabjan teja.fabjan85@gmail.com
3.b Ana Šiško ana.sisko@gmail.com
4.a Zvonko Lešnjak zvone.lesnjak@gmail.com
4.b Mojca Kokove kokovester@gmail.com
5.r Ksenija Novak ksenija.grabnar@gmail.com
6.a Suzana Lipar suzana.kodric@gmail.com
6.b Nina Tomažin nina.matko@gmail.com
7.a Mateja Zupančič mikolicmateja@gmail.com 
7.b Polonca Tomažin poloncagom83@gmail.com
8.a Tanja Salobir salobirtanja@gmail.com
8.b Tomaž Povhe povh.spi@gmail.com
9.r Mojca Resnik Kuhar mojca.resnik@siol.net

 

 Predsednica Sveta staršev: Mojca Kokove (e-pošta: kokovester@gmail.com)