Svet staršev

PREDSTAVNIKI STARŠEV v šol. letu 2020/2021

SKUPINA/RAZRED PREDSTAVNIK/-ICA
1. a Teja Dumenčić
1. b Matjaž Fink
2. Ana Marija Resnik
3. a Barbara Kiren
3. b Nina Tomažin
4. a Barbara Skinder Žagar
4. b Mojca Resnik
5. a Mojca Kumelj
5. b Petra Bizjan
6. Nataša Rauh
7. a Katarina Prah
7. b Janja Lesjak
8. Manuela Škoda
9. Jure Šešet

 

 Predsednica Sveta staršev: Janja Lesjak (janja.lesjak@os-skocjan.si)