Svet staršev

PREDSTAVNIKI STARŠEV v šol. letu 2021/2022

SKUPINA/RAZRED PREDSTAVNIK/-ICA
igralnica 1 Teja Novak
igralnica v šoli Anita Vesel
igralnica 2 Klavdija Janc
igralnica 3 Nives Strle
igralnica 5 Karin Bizjak
igralnica 6 Tadeja Cerovšek
1. a Barbara Kupčič
1. b Matjaž Fink
2. a Teja Dumenčić
2. b Mojca Kokove
3. Ksenja Novak
4. a Karmen Kovač
4. b Nina Tomažin
5. a Barbara Skinder Žagar
5. b Mojca Resnik Kuhar
6. a Jerneja Kranjc
6.b Sandra Povhe
7. Vida Šinkovec
8. a Vera Rupar
8. b Andreja Pavkovič
9. Tanja Salobir

 

 Predsednica Sveta staršev: Mojca Kokove (e-pošta: kokovester@gmail.com)