Projekti šole

Raven  projekta Naslov projekta Sodelujoči Vodja projekta Čas/termin
državni Rap vsi učenci in učitelji Nina Pirc celo šolsko leto
državni Eko šola vsi učenci in učitelji Barbara Bon celo šolsko leto
državni Zdrava šola vsi učenci in učitelji Neža Selan celo šolsko leto
državni Dan slovenskega športa vsi učenci Marko Bizjan,

Slavka Tomažin

23. 9. 2023
državni Varno in spodbudno učno okolje vsi učenci in učitelji Barbara Šešet celo šolsko leto
državni Evropa v šoli vsi učenci in učitelji Sabina Božič celo šolsko leto
državni Rastem s knjigo sedmošolci Sabina Božič oktober
državni Naša mala knjižnica 1. in 2. razred Sabina Božič celo šolsko leto
državni Teden mobilnosti vsi učenci Vandy Šinigoj Franko 16.–22. september 2023
državni Teden otroka učenci in učitelji Neža Selan 2.–8. oktober 2023
državni Šport špas – druženje vseh generacij Učenci in učitelji Neža Selan maj 2024
državni Shema šolskega sadja učenci  Mojca Balant Klemenčič celo šolsko leto
državni Nacionalni mesec skupnega branja vsi učenci in učitelji Sabina Božič 8. september–8. oktober 2023
državni Spodbujajmo prijateljstvo vsi učenci in učitelji Urška Savnik celo šolsko leto
šolski Zbiranje starega papirja Vsi učitelji in učenci Urška Savnik celo šolsko leto
državni Varno v vrtec in šolo vsi učenci in učitelji Vandy Šinigoj Franko celo šolsko leto
državni Pozdrav ptic miru Vsi učenci in učitelji Barbara Bon september 2023
mednarodni eTwinning Učenci 6.b in 7.b razreda Janja Štular oktober 22 – maj 23
državni Živim zdravo Vsi učitelji in učenci Silvija Permoser celo šolsko leto
državni Digitrajni učitelj Vsi učitelji Nina Pirc

Tanja Mencin

september 2023 – junij 2026
državni Pasovček Učenci od 1. do 5. razreda Barbara Bon celo šolsko leto