Podaljšano bivanje

V šolskem letu 2023/24 imamo oblikovanih 5 skupin podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Poteka od 11.05 do 15.40. 

Starše prosimo, da zaradi izvajanja pouka in ostalih dejavnosti v šolo do 14.30 ne vstopajo. Pred vhodom v staro šolo so objavljene telefonske številke, na katere lahko starši pokličejo, ko pridejo po svojega otroka.

 

DELO V PODALJŠANEM BIVANJU

V podaljšanem bivanju delo v vseh skupinah poteka po dogovorjenem redu. 

 

Učenci imajo v tem času:

– sprostitveno dejavnost (igra, druženje z vrstniki),

– prehranjevanje (priprava na kosilo, higiena, pravila obnašanja za mizo in v jedilnici, kulturno prehranjevanje …),

– samostojno učenje (pisanje domače naloge, priprava za naslednji dan, učenje),

– ustvarjalno preživljanje časa, pri katerem vsak učitelj sam izbere primerno dejavnost za učence (gibalne in glasbene dejavnosti, športne aktivnosti, likovno snovanje, gledališke in lutkovne igre, priprava plakatov in drugih didaktičnih pripomočkov glede na tematski sklop …).

 

KOSILO:

– 1. skupina: 11.50

– 2. skupina: 11.55

– 3. skupina: 12.00

– 4. skupina: 12.10

– 5. skupina: 12.15

 

1. skupina PB

(učenci 1. razreda, učilnica 1. razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / Gibanje 1 / / Gibanje 1
6. 11.55 – 13.00 B. Slovenc B. Slovenc B. Slovenc B. Slovenc B. Slovenc
7. 13.00 – 13.50 ID Pevski zbor B. Slovenc B. Slovenc A. Cemič A. Cemič
8. 13.50 – 14.40 A. Cemič A. Cemič A. Cemič A. Cemič A. Cemič
9. 14.40 – 15.30 A. Cemič A. Cemič A. Cemič A. Cemič A. Cemič
10. 15.30 – 15.40 A. Cemič A. Cemič A. Cemič A. Cemič A. Cemič

OPOMBA: Od 15.30 dalje so učenci vseh skupin združeni v učilnici 1. razreda.

 

2. skupina PB

(učenci 2. in 3. a razreda, učilnica 3. a razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / / / / /
6. 11.55 – 13.00 S. Švajger S. Švajger ID: Ročnodelski in računalniški krožek S. Švajger S. Švajger
7. 13.00 – 13.50 S. Švajger Gibanje 2 S. Ruf S. Švajger Gibanje 2
8. 13.50 – 14.40 S. Švajger S. Švajger S. Ruf S. Švajger S. Švajger
9. 14.40 – 15.30 ½ S. Švajger

½ D. Danjko

½ S. Švajger

½ D. Danjko

½ S. Ruf

½ D. Danjko

½ S. Švajger

½ D. Danjko

½ S. Švajger

½ D. Danjko

10. 15.30 – 15.40 / / / / /

OPOMBA: Učenci 2. in 3. skupine PB se ob 15.05 združijo v učilnici 3. a razreda.

Od 15.30 dalje so učenci vseh skupin združeni v učilnici 1. razreda.

 

3. skupina PB

(učenci 2. in 3. b razreda, učilnica 2. razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / / D. Danjko / /
6. 11.55 – 13.00 D. Danjko D. Danjko D. Danjko D. Danjko D. Danjko
7. 13.00 – 13.50 D. Danjko D. Danjko D. Danjko D. Danjko D. Danjko
8. 13.50 – 14.40 Gibanje 3 D. Danjko D. Danjko D. Danjko Gibanje 3
9. 14.40 – 15.30 ½ D. Danjko ½ D. Danjko ½ D. Danjko ½ D. Danjko ½ D. Danjko
10. 15.30 – 15.40 / / / / /

OPOMBA: Učenci 2. in 3. skupine PB se ob 15.05 združijo v učilnici 3. a razreda.                  

Od 15.30 dalje so učenci vseh skupin združeni v učilnici 1. razreda.

 

4. skupina PB

(učenci 4. a in 5. razreda, učilnica 4. a razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / / / / /
6. 11.55 – 13.00 N. Selan S. Ameršek N. Selan N. Selan N. Selan
7. 13.00 – 13.50 N. Selan S. Ameršek ID: Šiviljski krožek M. Klemenčič Balant ID: Eko krožek
8. 13.50 – 14.40 / Gibanje 4 / / /
9. 14.40 – 15.30 / / / / /
10. 15.30 – 15.40 / / / / /

OPOMBA: Učenci 4. in 5. skupine PB se ob 13.50 združijo v učilnici 5. razreda.

Od 15.30 dalje so učenci vseh skupin združeni v učilnici 1. razreda.

 

5. skupina PB

(učenci 4. b in 5. razreda, učilnica 5. razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / / / / /
6. 11.55 – 13.00 S. Tomažin M. Klemenčič Balant S. Tomažin S. Tomažin S. Tomažin
7. 13.00 – 13.50 ID: Merim in pretvarjam ½ M. K. Balant

½ M. K. Žibert

S. Tomažin M. Kocjan Žibert

ID: Moja knjižnica

S. Tomažin
8. 13.50 – 14.40 S. Tomažin M. Kocjan Žibert S. Tomažin M. Kocjan Žibert

Gibanje 5

S. Tomažin
9. 14.40 – 15.30 S. Tomažin M. Kocjan Žibert S. Tomažin M. Kocjan Žibert S. Tomažin
10. 15.30 – 15.40 / / / / /

OPOMBA: Učenci 4. in 5. skupine PB se ob 13.50 združijo v učilnici 5. razreda.

Od 15.30 dalje so učenci vseh skupin združeni v učilnici 1. razreda.