Podaljšano bivanje

V šolskem letu 2020/21 imamo 4 skupine podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Poteka od 11.05 do 15.40.

KOSILO:

– 1. skupina ob 12.40;

– 2. skupina ob 12.30;

– 3. skupina ob 12.25;

– 4. skupina ob 12.20.

 

DELO V PODALJŠANEM BIVANJU:

V podaljšanem bivanju delo v vseh skupinah poteka po dogovorjenem redu.

Takoj po pouku (do kosila) imajo učenci sprostitveno dejavnost (igra, druženje z vrstniki). Sledi prehranjevanje (priprava na kosilo, higiena, pravila obnašanja za mizo in v jedilnici, kulturno prehranjevanje …). Nato sledi samostojno učenje (pisanje domače naloge, priprava za naslednji dan, učenje). V tem delu zahtevamo zbranost in tišino. Po samostojnem učenju imamo ustvarjalno preživljanje časa, pri katerem vsak učitelj sam izbere primerno dejavnost za učence (interesne dejavnosti, gibalne in glasbene dejavnosti, športne aktivnosti, likovno snovanje, gledališke in lutkovne igre, priprava plakatov in drugih didaktičnih pripomočkov glede na tematski sklop …).

  1. skupina PB (učenci 1. a in 2. razreda, učilnica 3. a razreda)

OPOMBA: Učenci 1. in 2. skupine PB se ob 15.05 združijo v učilnici 3. a razreda.   Od 15.30 dalje so učenci vseh skupin združeni v učilnici 2. razreda.

 

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / /

Gibanje 1. r

/ /

Gibanje 1. r

M. Zidarič
6. 11.55 – 13.00 K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec

G. Jordan

K. Ogrinec M. Zidarič

K. Ogrinec

7. 13.00 – 13.50 ID Pevski zbor

1., 2. r

K. Ogrinec G. Jordan K. Ogrinec K. Ogrinec
8. 13.50 – 14.40 K. Ogrinec K. Ogrinec G. Jordan K. Ogrinec K. Ogrinec
9. 14.40 – 15.30 K. Ogrinec

G. Jordan

K. Ogrinec

G. Jordan

G. Jordan G. Jordan K. Ogrinec
10. 15.30 – 15.40 G. Jordan G. Jordan G. Jordan G. Jordan K. Ogrinec

 

  1. skupina PB (učenci 1. b in 2. razreda, učilnica 3. b razreda)

 

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 /

Gibanje 1. b

M. Zidarič /

Gibanje 1. b

/ /

Gibanje 2.

6. 11.55 – 13.00 M. Popovič M. Popovič M. Popovič M. Popovič M. Popovič
7. 13.00 – 13.50 M. Popovič /

Gibanje 2.

M. Popovič M. Popovič M. Popovič
8. 13.50 – 14.40 M. Popovič

G. Jordan

G. Jordan M. Popovič M. Popovič M. Popovič

G. Jordan

9. 14.40 – 15.30 ½ G. Jordan

/

½ G. Jordan

/

½ M. Popovič

/

½ M. Popovič

/

½ G. Jordan

/

10. 15.30 – 15.40 / / / / /

 

OPOMBA: Učenci 1. in 2. skupine PB se ob 15.05 združijo v učilnici 3. a razreda. Od 15.30 dalje so učenci vseh skupin združeni v učilnici 2. razreda.

 

  1. skupina PB (učenci 3. a in 3. b razreda, učilnica 2. razreda)

 

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 M. Zidarič / / / /
6. 11.55 – 13.00 M. Kocjan

Žibert

M. Kocjan Žibert M. Kocjan

Žibert

M. Kocjan

Žibert

M. Kocjan Žibert
7. 13.00 – 13.50 M. Kocjan

Žibert

M. Kocjan Žibert ID

Vesela matematika, računalniški krožek

M. Kocjan

Žibert

M. Kocjan Žibert
8. 13.50 – 14.40 ID

Pevski zbor 3.- 5.

S. Tomažin S. Ruf ID Gibanje, ples M. Klemenčič Balant
9. 14.40 – 15.30 S. Tomažin S. Tomažin S. Tomažin S. Ruf M. Klemenčič Balant
10. 15.30 – 15.40 / / / / /

 

OPOMBA: Učenci 3. in 4. skupine PB se ob 14.40 združijo v učilnici 2. razreda.  Od 15.30 dalje so učenci vseh skupin združeni v učilnici 2. razreda.

 

  1. skupina PB (učenci 4. a, 4. b, 5. a in 5. b razreda, učilnica 5. a razreda)
URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / / / M. Zidarič /
6. 11.55 – 13.00 U. Savnik G. Jordan V. Šinigoj Franko V. Šinigoj Franko U. Savnik
7. 13.00 – 13.50 U. Savnik

S. Tomažin

U. Savnik S. Tomažin G. Jordan G. Jordan
8. 13.50 – 14.40 S. Tomažin M. Klemenčič Balant S. Tomažin B. Bon G. Jordan

/

9. 14.40 – 15.30 / / / / /
10. 15.30 – 15.40 / / / / /

 

OPOMBA: Učenci 3. in 4. skupine PB se ob 14.40 združijo v učilnici 2. razreda. Od 15.30 dalje so učenci vseh skupin združeni v učilnici 2. razreda.