Podaljšano bivanje

V šolskem letu 2021/22 imamo zaradi izvajanja pouka po modelu B (čim manj mešanja učencev iz različnih oddelkov) oblikovanih 6 skupin podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Poteka od 11.05 do 15.40. 

Pred vhodom v staro šolo so objavljene telefonske številke, na katere lahko starši pokličejo, ko pridejo po svojega otroka. Starše prosimo, da klic izvedejo šele, ko so že na šolskem dvorišču, kjer bodo otroka tudi prevzeli. Prosimo še, da starši v šolsko stavbo ne vstopajo.

 

DELO V PODALJŠANEM BIVANJU

V podaljšanem bivanju delo v vseh skupinah poteka po dogovorjenem redu.

Takoj po pouku (do kosila) imajo učenci sprostitveno dejavnost (igra, druženje z vrstniki). Sledi prehranjevanje (priprava na kosilo, higiena, pravila obnašanja za mizo in v jedilnici, kulturno prehranjevanje …). Nato sledi samostojno učenje (pisanje domače naloge, priprava za naslednji dan, učenje). Po samostojnem učenju imamo ustvarjalno preživljanje časa, pri katerem vsak učitelj sam izbere primerno dejavnost za učence (gibalne in glasbene dejavnosti, športne aktivnosti, likovno snovanje, gledališke in lutkovne igre, priprava plakatov in drugih didaktičnih pripomočkov glede na tematski sklop …).

 

URNIKI

  1. skupina PB

(učenci 1. a razreda, učilnica 1. a razreda)

 

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / /

Gibanje 1. a

/ /

Gibanje 1. a

/
6. 11.55 – 13.00 K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec
7. 13.00 – 13.50 K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec
8. 13.50 – 14.40 K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec
9. 14.40 – 15.30 K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec
10. 15.30 – 15.40 K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec

 

  1. skupina PB

(učenci 1. b razreda, učilnica 1. b razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 /

Gibanje 1. b

/ /

Gibanje 1. b

/ /
6. 11.55 – 13.00 N. Rozman N. Rozman N. Rozman N. Rozman N. Rozman
7. 13.00 – 13.50 N. Rozman  /

Pevski zbor

N. Rozman N. Rozman N. Rozman
8. 13.50 – 14.40 N. Rozman J. Štular N. Rozman N. Rozman N. Rozman
9. 14.40 – 15.30 K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec
10. 15.30 – 15.40 K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec K. Ogrinec

 

 

  1. skupina PB

 (učenci 2. a razreda, učilnica 2. a razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / / / / /

Gibanje 2. a

6. 11.55 – 13.00 M. Klemenčič Balant B. Bon  B. Bon   

J. Štular

M. Klemenčič Balant J. Štular
7. 13.00 – 13.50 M. Klemenčič Balant /

Gibanje 2. a

M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant
8. 13.50 – 14.40 M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant
9. 14.40 – 15.30 M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant
10. 15.30 – 15.40 M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant

 

  1. skupina PB

(učenci 2. b razreda, učilnica 2. b razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / / / / K. Ogrinec
6. 11.55 – 13.00 V. Šinigoj Franko V. Šinigoj Franko V. Šinigoj Franko V. Šinigoj Franko V. Šinigoj Franko
7. 13.00 – 13.50 V. Šinigoj Franko  J. Štular S. Tomažin J. Štular /

Gibanje 2. b

8. 13.50 – 14.40 /

Pevski zbor

S. Tomažin /

Gibanje 2. b

J. Štular S. Tomažin
9. 14.40 – 15.30 M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant
10. 15.30 – 15.40 M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant

 

  1. skupina PB

 (učenci 3. razreda, učilnica 3. razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / / / / /
6. 11.55 – 13.00 S. Paulič S. Paulič S. Paulič S. Paulič S. Paulič
7. 13.00 – 13.50 S. Tomažin /

Računalništvo

/

Gibanje 3. r

/

Gibanje 3. r

M. Kocjan

Žibert

8. 13.50 – 14.40 M. Kocjan Žibert M. Kocjan Žibert M. Kocjan

Žibert

M. Kocjan Žibert M. Kocjan

Žibert

9. 14.40 – 15.30 G. Jordan G. Jordan J. Štular G. Jordan J. Štular
10. 15.30 – 15.40 G. Jordan G. Jordan J. Štular G. Jordan J. Štular

 

  1. skupina PB

(učenci 4. a, 4. b, 5. a, 5. b razreda, učilnica 5. a razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / / / / /
6. 11.55 – 13.00 U. Savnik U. Savnik U. Savnik U. Savnik U. Savnik
7. 13.00 – 13.50 G. Jordan S. Ameršek J. Štular /

Spoznajmo svet

J. Štular
8. 13.50 – 14.40 G. Jordan S. Ameršek J. Štular U. Savnik J. Štular
9. 14.40 – 15.30 M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant
10. 15.30 – 15.40 M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant M. Klemenčič Balant