Podaljšano bivanje

V šolskem letu 2022/23 imamo oblikovanih 5 skupin podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Poteka od 11.05 do 15.40. 

Starše prosimo, da zaradi izvajanja pouka in ostalih dejavnosti v šolo do 14.30 ne vstopajo. Pred vhodom v staro šolo so objavljene telefonske številke, na katere lahko starši pokličejo, ko pridejo po svojega otroka.

 DELO V PODALJŠANEM BIVANJU

V podaljšanem bivanju delo v vseh skupinah poteka po dogovorjenem redu. Takoj po pouku (do kosila) imajo učenci sprostitveno dejavnost (igra, druženje z vrstniki). Sledi prehranjevanje (priprava na kosilo, higiena, pravila obnašanja za mizo in v jedilnici, kulturno prehranjevanje …). Nato sledi samostojno učenje (pisanje domače naloge, priprava za naslednji dan, učenje). Po samostojnem učenju imamo ustvarjalno preživljanje časa, pri katerem vsak učitelj sam izbere primerno dejavnost za učence (gibalne in glasbene dejavnosti, športne aktivnosti, likovno snovanje, gledališke in lutkovne igre, priprava plakatov in drugih didaktičnih pripomočkov glede na tematski sklop …).

  1. skupina PB

(učenci 1. razreda, učilnica 1. razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / /

Gibanje 1.

/ /

Gibanje 1.

/
6. 11.55 – 13.00 N. Rozman N. Rozman N. Rozman N. Rozman N. Rozman
7. 13.00 – 13.50 N. Rozman  /

Pevski zbor

N. Rozman N. Rozman N. Rozman
8. 13.50 – 14.40 M. Kocjan Žibert M. Kocjan Žibert /

Ekološki krožek

M. Kocjan Žibert N. Rozman
9. 14.40 – 15.30 M. Kocjan Žibert M. Kocjan Žibert L. Markelc M. Kocjan Žibert

L. Markelc

L. Markelc
10. 15.30 – 15.40 M. Kocjan Žibert M. Kocjan Žibert D. Danjko D. Danjko D. Danjko

 

  1. skupina PB

(učenci 2. a in 2. b razreda, učilnica 2. a razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 Gibanje 2. a

S. Švajger

/ / / /  
6. 11.55 – 13.00 S. Švajger S. Švajger S. Švajger S. Švajger S. Švajger  
7. 13.00 – 13.50 Pevski zbor

S. Švajger

S. Švajger Gibanje 2. b

S. Švajger

S. Švajger Gibanje 2. b

S. Švajger

 
8. 13.50 – 14.40 S. Švajger S. Švajger Gibanje 2. a

S. Švajger

S. Švajger S. Švajger  
9. 14.40 – 15.05 S. Švajger S. Švajger S. Švajger / S. Švajger  
                       

Opomba: Ob 15.05 se učenci 2. a razreda pridružijo učencem 1. razreda v učilnici 1. razreda. Učenci 2. b razreda pa se ob 15.05 pridružijo učencem 3. razreda v učilnici 3. a razreda.

 

  1. skupina PB

 (učenci 3. a  in 3. b razreda, učilnica 3. a razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / / / / /
6. 11.55 – 13.00 D. Danjko D. Danjko Računalniški k./ šiviljski k. D. Danjko D. Danjko
7. 13.00 – 13.50 Pevski zbor

D. Danjko

Gibanje 3. a

D. Danjko

D. Danjko Gibanje 3. b

D. Danjko

D. Danjko
8. 13.50 – 14.40 D. Danjko Gibanje 3. b

D. Danjko

D. Danjko Gibanje 3. a

D. Danjko

D. Danjko
9. 14.40 – 15.30 D. Danjko D. Danjko D. Danjko D. Danjko D. Danjko

Opomba: Ob 15.30 se učenci 3. skupine pridružijo učencem 1. skupine v učilnici 1. razreda.

 

  1. skupina PB

(učenci 4. razreda, učilnica 4. razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / / / / /
6. 11.55 – 13.00 N. Selan N. Selan N. Selan N. Selan N. Selan
7. 13.00 – 13.50 Gibanje 4. L. Markelc N. Simončič S. Tomažin S. Tomažin
8. 13.50 – 14.40 L. Markelc L. Markelc N. Simončič

S. Ruf

S. Tomažin Gibanje 4.
9. 14.40 – 15.30 L. Markelc N. Selan S. Ruf S. Švajger N. Selan

Opomba: Ob 15.30 se učenci 4. skupine pridružijo učencem 1. skupine v učilnici 1. razreda.

 

  1. skupina PB

 (učenci 5. a in 5. b razreda, učilnica 3. b razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / / / / /
6. 11.55 – 13.00 L. Markelc L. Markelc L. Markelc N. Simončič L. Markelc
7. 13.00 – 13.50 L. Markelc N. Simončič  Gledališki k./ šiviljski k. N. Simončič L. Markelc
8. 13.50 – 14.15 / N. Simončič L. Markelc N. Simončič L. Markelc

Opomba: Ob 14.15 se učenci 5. a in 5. b razreda pridružijo učencem 4. razreda v učilnici 4. razreda.