Prireditve in razstave

Naslov prireditve, razstave Datum Vabljeni Koordinator/ica
Prireditev na 1. šolski dan 1. september 2023 učenci in starši prvošolcev Tjaša Mahne,

Breda Slovenc

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost oktober 2023 prvošolci Urška Savnik, 

Tjaša Mahne,

Breda Slovenc

Sprejem prvošolcev v knjižnico september 2023 prvošolci Sabina Božič
Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti 22. december 2023 učenci, starši in krajani Anja Kramar
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 7. februar 2024 učenci, starši in krajani Mojca Tomše Žibert
Dobrodelni koncert šolskega sklada April 2024 učenci, starši Šolski sklad
Podelitev bralne značke 26.  april 2024 učenci Sabina Božič
Šport špas in druženje vseh generacij maj 2024 učenci, starši in krajani Neža Selan

Darko Danjko

Zaključna prireditev devetošolcev 14. junij 2024 devetošolci ter starši Barbara Knez
Počastitev dneva državnosti 24. junij 2024 učenci, starši in krajani Simona Ruf
Zaključna skupna razstava likovnih del učencev 1.–9. r. v šolski galeriji junij 2024 učenci, starši in krajani Andreja Novak Gabrič
Sprotne likovne in druge razstave na šolskih panojih celo šolsko leto učenci, starši in krajani Andreja Novak Gabrič
Razstava za šolo in kraj: Razstava ročnih del učencev v okviru zaključka šolskega leta in državnega praznika junij 2024 učenci, starši in krajani Mojca Kocjan Žibert