Oddelki učencev

  • prvo triletje ima 5 oddelkov
  • drugo triletje ima 5 oddelkov
  • tretje triletje ima 4 oddelke
  • 4 oddelki podaljšanega bivanja

 

Razred Število učencev Razrednik
1. a 15 Silvija Permoser
1. b  15 Tjaša Mahne
2. a 21 Barbara Bon
3. a 15 Svetina Paulič
3. b 15 Saša Ameršek
4. a 16 Sanja Hribar
4. b 17 Bernarda Božič
5. a 16 Urška Savnik
5. b 19 Vandy Šinigoj Franko
6. a 26 Barbara Knez
7. a 17 Tanja Mencin
7. b 17 Rosvita Juh
8. 26 Barbara Šešet
9. 26 Marko Bizjan