Oddelki učencev

  • prvo triletje ima 6 oddelkov
  • drugo triletje ima 4 oddelke
  • tretje triletje ima 3 oddelke
  • 4 oddelki podaljšanega bivanja

 

Razred Število učencev Razrednik
1.  21 Silvija Permoser
2. a  15 Vandy Šinigoj Franko
2. b 15 Barbara Bon
3. a 16 Svetina Paulič
3. b 17 Tjaša Mahne 
4. a 16 Bernarda Božič
4. b 19 Sanja Hribar
5.  25 Urška Savnik
6. a 18 Tanja Mencin
6. b 18 Rosvita Juh
7. 27 Barbara Šešet
8. 26 Marko Bizjan
9. 26 Marijana Pavlovič