Oddelki učencev

  • prvo triletje ima 6 oddelkov
  • drugo triletje ima 4 oddelke
  • tretje triletje ima 3 oddelke
  • 4 oddelki podaljšanega bivanja

 

Razred Število učencev Razrednik
1. a 15 Sanja Hribar
1. b  14  Tjaša Mahne
2. a 16 Mojca Kocjan
2. b 17 Urška Savnik
3. a 16 Barbara Bon
3. b 19 Svetina Paulič
4. 25 Benarda Božič
5. a 18 Vandy Šinigoj Franko
5. b 18 Silvija Permoser
6. 27 Barbara Šešet
7. 26 Marko Bizjan
8. 26 Marijana Pavlovič
9. 19 Mojca Tomše Žibert