Načrt dela

Letni delovni načrt smo oblikovali strokovni delavci šole z ravnateljico. Predstavlja celotno dejavnost zavoda in je osnovni dokument šole. Vanj spadajo tudi letni delovni načrti posameznih učiteljev. Vsebujejo letne priprave in načrte dni dejavnosti ter drugih dogodkov.

Z LDN predstavljamo načrt dela staršem in širši družbeni skupnosti. V primeru posebnih okoliščin lahko šola kaj od načrtovanega spremeni, dopolni ali ne realizira. O tem poroča v Poročilu o uresničevanju LDN. Pridržujemo si pravico do sprememb (dejavnosti, ki so vezane na vreme in podobno).

LDN je bil predstavljen na seji Sveta staršev 27. septembra 2023 in sprejet na seji Sveta zavoda 27. septembra 2023.