Mreža gozdnih šol

Naša šola se je v šolskem letu 2018/19 pridružila Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije.

Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda oz. narave, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostno razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav um, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja.

Delo izven učilnice je prednost in izziv hkrati. Gozd našim učencem ponuja možnosti, da lahko premagujejo iztive, hkrati pa so v stiku z naravo. Izhajamo iz potreb otrok, njihovih idej in želja. V naravi imamo učitelji in učenci možnost, da se povežemo na drugačen način, kot bi se lahko v razredu. Gozd ponuja odlično možnost učenje v naravi. Gozdna učilnica nam ponuja dovolj prostora za akademska znanja, razvijanje socialnih veščin, izkušnje, medsebojno sodelovanje in daje prednost raziskovanju, razvijanju radovednosti in domišljije.

Torej čisto preprosto je, gremo se učit v naravo!