Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

OŠ Raka se je priključila projektu Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, ki poteka od 12. 12. 2018 do 31. 7. 2021. Financira ga Ministrstvo za infrastrukturo.

Namen projekta je spreminjanje  potovalnih navad in načrtovanje ustrezne infrastrukture za varno pot v šolo. S projektom bi torej želeli doseči:

– spreminjanje potovalnih navad in posledično zmanjševati motoriziran promet v okolici šole in vrtca,

– zmanjšanje okoljskih obremenitev ter spodbujanje gibanja otrok in s tem krepiti njihov zdravje.

Cilj je povečanje prihodov otrok v šolo na trajnostni način za 7 % glede na izhodiščno stanje (prihod peš, z avtobusom, sopotništvo, kolo …)

S pomočjo anketnih vprašalnikov in igro Gremo peš s kokoško Rozi bomo spremljali potovalne navade učencev in jih spodbujali, da v šolo prihajajo na trajnejši način.