Podaljšano bivanje

V šolskem letu 2019/20 imamo 4 skupine podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Poteka od 11.05 do 15.40.

KOSILO:

– 1. skupina ob 12.30;

– 2. skupina ob 12.25;

– 3. skupina ob 12.20;

– 4. skupina ob 12.15.

 

DELO V PODALJŠANEM BIVANJU:

V podaljšanem bivanju delo v vseh skupinah poteka po dogovorjenem redu.

Takoj po pouku (do kosila) imajo učenci sprostitveno dejavnost (igra, druženje z vrstniki). Sledi prehranjevanje (priprava na kosilo, higiena, pravila obnašanja za mizo in v jedilnici, kulturno prehranjevanje …). Nato sledi samostojno učenje (pisanje domače naloge, priprava za naslednji dan, učenje). V tem delu zahtevamo zbranost in tišino. Po samostojnem učenju imamo ustvarjalno preživljanje časa, pri katerem vsak učitelj sam izbere primerno dejavnost za učence (interesne dejavnosti, gibalne in glasbene dejavnosti, športne aktivnosti, likovno snovanje, gledališke in lutkovne igre, priprava plakatov in drugih didaktičnih pripomočkov glede na tematski sklop …).

Ko gremo z učenci iz razreda, na oglasni deski visi obvestilo, da nas starši lažje najdete.

 

 

1. skupina PB (učenci 1. razreda, učilnica 1. razreda)

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / /
Gibanje 1. r
/ A. Krošelj /
Gibanje 1. r
6. 11.55 – 13.00 N. Rozman N. Rozman N. Rozman A. Krošelj
N. Rozman
N. Rozman
7. 13.00 – 13.50 ID Pevski zbor 1., 2. r N. Rozman N. Rozman N. Rozman N. Rozman
8. 13.50 – 14.40 A. Kraševec A. Kraševec N. Rozman N. Rozman N. Rozman
9. 14.40 – 15.30 A. Kraševec A. Kraševec N. Rozman A. Kraševec A. Kraševec
10. 15.30 – 15.40 A. Kraševec A. Kraševec N. Rozman A. Kraševec A. Kraševec

 

OPOMBA: Učenci 1. in 2. skupine PB se ob 15.05 združijo v učilnici 1. razreda.

Od 15.30 dalje so učenci vseh skupin združeni v učilnici 1. razreda.

 

 

2. skupina PB (učenci 2. a in 3. a razreda, učilnica 2. a razreda)

 

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / / / /
Gibanje 2. a
J. Bevc
6. 11.55 – 13.00 M. Bizjan J. Bevc J. Bevc J. Bevc J. Bevc
7. 13.00 – 13.50 M. Bizjan J. Bevc ID gibanje 3. a,
vesela matematika
ID ročnodelski, računalniški krožek J. Bevc
8. 13.50 – 14.40 M. Bizjan ID gibanje 2. a
eko krožek
J. Bevc J. Bevc J. Bevc
9. 14.40 – 15.30 ½ M. Bizjan
/
½ J. Bevc
/
½ J. Bevc
/
½ J. Bevc
/
½ J. Bevc
/
10. 15.30 – 15.40 / / / / /

OPOMBA: Učenci 1. in 2. skupine PB se ob 15.05 združijo v učilnici 1. razreda.

Od 15.30 dalje so učenci vseh skupin združeni v učilnici 1. razreda.

 

 

3. skupina PB (učenci 2. b, 3. b razreda, učilnica 3. b razreda)

 

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / Majda Zidarič /
Gibanje 2. b
/ /
6. 11.55 – 13.00 T. Mahne
A. Krištof
S. Tomažin A. Krištof
T. Mahne
S. Tomažin
T. Mahne
T. Mahne
7. 13.00 – 13.50 Gibanje 3. b
/
ID Ustvarjalni krožek T. Mahne T. Mahne
A. Krištof
IDGibanje 2. b, spoznajmo svet
8. 13.50 – 14.40 A. Krištof A. Krištof ID Ples 3. r A. Krištof T. Mahne
9. 14.40 – 15.30 / / / / /
10. 15.30 – 15.40 / / / / /

 

OPOMBA: Učenci 3. in 4. skupine PB se ob 14.40 združijo v učilnici 5. razreda.                  

Od 15.30 dalje so učenci vseh skupin združeni v učilnici 1. razreda.

 

 

4. skupina PB (učenci 4. a, 4. b in 5. razreda, učilnica 5. razreda)

 

URA PON TOR SRE ČET PET
5. 11.05 – 11.55 / / S. Tomažin / /
6. 11.55 – 13.00 G. Jordan G. Jordan G. Jordan
A. Krištof
G. Jordan G. Jordan
7. 13.00 – 13.50 T. Mahne ID Gledališki krožek A. Krištof ID Nogomet, Krpan ID Spoznajmo svet
8. 13.50 – 14.40 IDPevski zbor 3.- 5. S. Tomažin G. Jordan G. Jordan A. Novak Gabrič
9. 14.40 – 15.30 G. Jordan G. Jordan G. Jordan G. Jordan A. Novak Gabrič
/
10. 15.30 – 15.40 / / / / /

 

OPOMBA: Učenci 3. in 4. skupine PB se ob 14.40 združijo v učilnici 5. razreda.

Od 15.30 dalje so učenci vseh skupin združeni v učilnici 1. razreda.