Dnevi dejavnosti

  1. a in b razred
Število Športni dnevi Naravoslovni dnevi Kulturni dnevi Tehniški dnevi
1 Spoznavanje različnih športnih dejavnosti

(sodelovanje s klubi v občini Krško)

september, Raka

Krakovski gozd

(pohod z gozdarjem)

oktober, Kostanjevica

 

Ljudski in sodobni ples

(delavnici JSKD)

Raka

21.9.2021

Eko dan

Vrnimo se v naravo

(delavnice v naravi)

oktober, Raka

2 Pohod po okolici Rake

oktober, Raka

Živimo zdravo

(aktivnosti po delavnicah)

Raka

november

Zaigrajmo pravljico

december

Novoletna dekoracija

(aktivnosti po delavnicah in izdelava izdelka)

december, Raka

3 Pohod na Gospodično iz Gabrja

april

 

CŠOD Lipa

Črmošnjice

delo na terenu

9 5. 2022

S knjigo v svet

 

april, Raka

 

Merjenje v naravi

(aktivnosti po delavnicah in izdelava izdelka)

maj, Raka

 

4 Atletski troboj

(igrišče na Raki)

maj

 

/ Grad Brežice

 

Brežice

junij

/
5 Športne igre

Raka

junij

/ / /
  1. a in b razred
Število Športni dnevi Naravoslovni dnevi Kulturni dnevi Tehniški dnevi
1  Spoznavanje različnih športnih dejavnosti

(september) 

Učilnica v naravi – gozd

(oktober)

Lutkovni kulturni dan – JSKD

(september)

Promet

 (oktober)

 

2 Zimski športni dan

pohod in igre na snegu v okolici Rake, 

(januar/februar)

Travnik spomladi

(maj)

Podelitev bralne značke

(april)

 Merjenje

(april)

 

3 Planinski pohod na Gospodično

(april)

Vrt, polje

(maj)

Palčica – prstne lutke, igra vlog

(maj)

Novoletna dekoracija (december)
4 Atletski troboj

igrišče na Raki 

(maj)

/ Obisk Ljubljanskega gradu

(september, oktober)

/
5 Štafetne igre

(junij)

/ / /
  1. razred
Število Športni dnevi Naravoslovni dnevi Kulturni dnevi Tehniški dnevi
1 Jesenski pohod

(15. september, Raka)

Obisk živalskega parka: Na jasi

(konec septembra, Dobova)

Gledališče in lutke

(december, delavnica JSKD)

 

 

Od načrta do izdelka:

Obešanka štirje letni časi

(november)

2 Zimski športni dan

(januar, igre na snegu v okolici Rake)

Eko dan:

Gozd – zbirka gozdnih listov

(oktober, aktivnosti po delavnicah v naravi)

 

Obisk raškega gradu

(marec)

                Naš mali projekt:

Izdelava novoletnih okraskov

(december)

3 Pohod na Bohor / Pohod po okolici Rake

(april)

Kresničkini poskusi

(februar)

S knjigo v svet: podelitev bralne značke

OŠ Raka

(april)

Od načrta do izdelka – ura

(januar)

4 Atletski troboj

(maj, igrišče na Raki)

/ Obisk galerije: Prvič v galerijo –

Galerija Božidar Jakac v Kostanjevci

(maj/junij)

/
5 Spoznavanje različnih športnih dejavnosti

(september, sodelovanje s klubi v občini Krško)

 

/ / /
  1. a in b razred
Število Športni dnevi Naravoslovni dnevi Kulturni dnevi Tehniški dnevi
1 Planinski pohod

(na Kal)

peš v obe smeri (pohod vodi učiteljica Sanja Hribar)

oktober, Kal

Učilnica v naravi

oktober

Lutkovna delavnica

30.9.2021

Izdelki iz lesa

(izdelava izdelka po načrtu)

september, Raka

2 Predstavitev športov

september, Raka

                      CŠOD Arboretum

                       Volčji Potok, april

S knjigo v svet

april, Raka

Voda in vodni stolp

januar, Raka

3 Atletski mnogoboj

maj, igrišče na Raki

Življenje ob morski obali

junij, Nerezine

Zavzemimo trdnjavo – delavnica na Ljubljanskem gradu

Delavnica in ogled Narodnega muzeja ter ogled Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani

4.10.2021

Elektrika in električni tok

januar, Raka

4 Pohod na Televrin ali Sv. Jakov

junij, Nerezine

/ / Vozila na zunanji in notranji pogon

december, Raka

5 Plavanje

junij, Nerezine

/ / /

 

 

  1. a in b–razred
Število Športni dnevi Naravoslovni dnevi Kulturni dnevi Tehniški dnevi
1 Spretnostna vožnja s kolesom

7. 9. 2021/10. 9. 2021

Raka

Eko dan

oktober/november

 

Delavnice JSKD

oktober

 

Izdelovanje izdelka iz škatle

(zrak)

 

2 Predstavitev športnih dejavnosti

9. 9. 2021

Raka

Ljubljansko barje in Županova jama

3. maj 2022

 

Grad Raka

 

 

Izdelovanje izdelka iz škatle

(veter)

 

3 Plavanje

14. 9. 2021

Čateške toplice

ND v CŠOD Bohinj Podelitev bralne značke

april

Izdelovanje izdelka iz škatle

(toplota/temperatura)

 

 

 

4 Vsebine iz CŠOD Bohinj

junij 2022

 

 

/

 

/

Izdelovanje izdelka iz škatle

(gibanje)

 

5 Troboj

šolsko igrišče Raka

 

 

/

 

/

/

 

 

 

 

  1. razred
Število Športni dnevi Naravoslovni dnevi Kulturni dnevi Tehniški dnevi
1.  

 

Plavanje v ŠVN

19. 9. 2021

 

 

Rakov Škocjan

 

6. 4. 2022

 

 

 

Koncert v Cankarjevem domu in ogled Narodne galerije

1. 2. 2022

 

 

 

Tokovi

 

18. 11.

 

 

2.  

 

Pohod na Televrin

20. 9. 2021

 

 

Cvet

 

10. 6. 2022

 

S knjigo v svet (podelitev BZ in delavnice JSKD)

 

26. 4. 2022

 

 

Merjenje

21. 4. 2022

 

3.  

Zimski ŠD, ŠVN

 

 

 

 

Raziskovanje ekosistemov, ŠVN

22. 9. 2021

 

 

Ogled šolskih kulturnih prireditev

 

Učilnica v naravi: Eko dan

 

8. 10.

 

4.  

Atletski mnogoboj

5. 5. 2022

 

 

 

 

 

Zimski gozdni izzivi

 

5.  

Športne igre, ŠVN

 

21. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. razred
Število Športni dnevi Naravoslovni dnevi Kulturni dnevi Tehniški dnevi
1.  

 

Planinski pohod na Veliko planino

1. 10. 2021

 

Gozd

 

20. 9. 2022

 

 

Koncert v Cankarjevem domu in ogled Narodne galerije

 

1. 2. 2022

 

 

Zvok, valovanje, svetloba

 

21. 4. 2022

 

2.  

Športne delavnice,

18. 11. 2021

 

 

 

Učilnica v naravi: Eko dan

 

8. 10.

 

 

 

Rastem s knjigo

 

6. 10. 2021

 

 

Zimski gozdni izzivi,

Zimska šola v naravi

 

3.  

 

Zimski športni dan,

 Zimska šola v naravi

 

 

 

Krakovski gozd (Resljeva pot), Kostanjeviška jama, izvir Studene.

20. 5. 2022

 

S knjigo v svet (podelitev BZ in delavnice JSKD)

 

26. 4. 2022

 

 

 

Obdelava umetnih mas

 

25. 1. 2022

 

4. Atletski mnogoboj

5. 5.2022

 

/ / Izdelava didaktičnih iger

marec 2022

5. Športne igre

10. 6. 2022

/ / /

 

 

  1. a in b razred
Število ŠPORTNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI KULTURNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
1. Planinski pohod na Veliko Planino

Velika Planina, 1. 10. 2021

Spolnost in spolno prenosljive bolezni

(izvaja ZD Krško)

Raka, 1. 2. 2022

Koncert v Cankarjevem

domu in ogled Narodne galerije

Ljubljana, 24. 9. 2021

Merjenje fizikalnih količin

Raka,

21. 9. 8. b TOR

23. 9. 8. a  ČET

2. Športne delavnice

Raka, 18. 11. 2021

Prva pomoč in etične dileme

(izvaja ZD Krško)

Raka, 6. 10. 2021

Po Prešernovih stopinjah

Ljubljana in Vrba, 3. 12.

Obdelava podatkov

Raka, november 2021

3. Zimski športni dan

Rogla, 25. 1. 2022

Učilnica v naravi: Eko dan

Raka, 8. 10.

S knjigo v svet

(podelitev BZ in delavnice JSKD)

Raka, 26. 4. 2022

Obdelava kovin

Raka

4. Atletski mnogoboj

Raka, 5. 5.2022

 

 

/

 

 

/

Merjenje

Raka,

23. 9. 8. b ČET

21. 9. 8. a TOR

5. Športne igre

Raka, 10. 6. 2022

/ / /

 

 

 

 

  1. razred
Število Športni dnevi Naravoslovni dnevi Kulturni dnevi Tehniški dnevi
1.  

Planinski pohod na Veliko planino

1. 10. 2021

 

 

V Posavju žuramo brez drog in alkohola

(delavnice MC Krško)

november 2021

 

Koncert v Cankarjevem

domu in ogled Narodne galerije

         24. 9. 2021

 

 

Električni krog

 

        maj 2022

 

2.  

Športne delavnice,

18. 11.

ČET

.

 

 

Prva pomoč in etične dileme

ZD KK

6. 10. 2021

 

 

 

 

Začetki slovenske književnosti na Dolenjskem

20. 5. 2022

 

 

Raziskovanje večkotnikov

 

20. 9. 2021

 

3.  

Zimski ŠD, Rogla,

 

25. 1. 2022

 

 

 

Učilnica v naravi: Eko dan

 

8. 10. 2021

 

 

 

S knjigo v svet (podelitev BZ in delavnice JSKD)

 

26. 4. 2022

 

 

 

Merjenje

 

25. 4. 2022

 

4.  

Atletski mnogoboj

 

5. 5. 2022

/ /

 

 

Priprave na valeto

 

15. 6. 2022

 

5.  

Športne igre

 

10. 6. 2022

/ / /