1. šolski dan – dodatna navodila

Drage učenke in učenci, spoštovani starši,

v nadaljevanju vam posredujem še nekaj dodatnih informacij o začetku in poteku pouka.

POUK IN JUTRANJE VARSTVO

Pouk se za učence od 2. do 9. razreda prične ob 7. 30. Prvošolci bodo prvi šolski dan pričeli s sprejemom v jedilnici šole ob 9.30.

Zaradi prostorske stiske bomo tudi v letošnjem šolskem letu še vedno izvajali pouk za posamezni oddelek (4. a) v prostorih Krajevne skupnosti Raka. Žal investicija v dozidavo šole ni bila izvedena pravočasno.

Jutranje varstvo bo potekalo za učence od 2. do 9. razreda od 6.50 ure dalje v ločenih prostorih. Učenci 4. a, 4. b in 5. b razreda boste imeli jutranje varstvo v jedilnici šole ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje okužb s COVID-19. Prosimo vse starše, da učenci ne prihajajo v šolo pred pričetkom jutranjega varstva in se ne zadržujejo v garderobi šole.

Pred vstopom v garderobo si vsi učenci obvezno razkužijo roke. Vstop naj poteka z neprestanim vzdrževanjem razdalje min. 1,5 m. O razporeditvi garderobnih omaric boste obveščeni prvi šolski dan s strani razrednikov.

V šoli so glede na priporočila, ki smo jih šole prejele v petek pozno popoldne, v prvem tednu pouka maske obvezne v skupnih prostorih in na hodnikih za vse učence od 1. do 9. razreda ter za vse zaposlene in obiskovalce šole. Starše prosimo, da učenci prvi dan pouka pridejo s svojimi maskami, nato jih bo v okviru svojih zmožnosti zagotavljala šola.

Skladno z modelom B bomo v celoti izvajali obvezni in razširjeni program. Pouk bo za vse učence potekal izključno v matičnih učilnicah. Združevanje učencev iz različnih oddelkov bo potekalo le ob ustreznem upoštevanju higienskih priporočil z vodenjem evidenc članov skupine. Neprestano bomo zagotavljali tudi ustrezno razkuževanje skupnih prostorov, sanitarij in garderob.

PREVOZI

Vsi prevozi bodo potekali po ustaljenem redu. Izjema je le avtobusni prevoz na Sela, kjer bo od letošnjega šolskega leta dalje vozil šolski kombi ob 7.20. Vsi vozači morate v avtobusu ali kombiju uporabljati zaščitne maske in poskrbeti, da se po nepotrebnem ne dotikate površin v prevoznih sredstvih.

PODALJŠANO BIVANJE

Prvi šolski dan bo tako kot po navadi organizirano podaljšano bivanje za učence od 2. do 5. razreda. Prvi teden pouka boste starši na učence, vključene v podaljšano bivanje, počakali pri vhodu v staro šolsko zgradbo. Pri vhodu bodo objavljene telefonske številke, na katere pokličete, ko pridete po otroka. Tako je bilo že v mesecu maju in juniju v preteklem šolskem letu. Prosimo vas, da v šolo ne vstopate.

Zaradi protokola preprečevanja širjenja okužb s COVID-19 bo spremenjen tudi način odhajanja učencev iz podaljšanega bivanja, o čemer boste starši obveščeni s posebnim obvestilom v prvem tednu pouka.

GIBANJE PO ŠOLI

Učenci se po šoli gibajo skladno s talnimi in drugimi označbami, ki predpisujejo smer gibanja in socialno distanco. Med odmori učenci ne zapuščajo učilnic, razen v primeru uporabe sanitarij, kamor vstopajo posamezno.

MALICA IN KOSILO

Prehrana poteka po točno v naprej določenem urniku. Učenci predmetne stopnje malicajo v razredih, učenci razredne stopnje pa po točno določenem razporedu. Kosilo učenci od 1. do 7. razreda jedo v jedilnici po časovnem razporedu. Učenci 8. in 9. razreda si kosilo odnesejo v matične učilnice.  Kosilo bo za vse prijavljene učence organizirano že prvi dan pouka.

Vsi učenci bodo 1. šolski dan prevzeli svoje učbenike iz učbeniškega sklada, zato naj v šolo pridejo s šolsko torbo.

VSTOP V PROSTORE ŠOLE

Starši in drugi obiskovalci v šolske prostore vstopate samo po dogovoru z učiteljem ali vodstvom šole. Pri tem ste sami dolžni poskrbeti za zaščitno opremo. Na vstop počakate pred šolo, kamor vas bomo prišli iskati. Za vstope, po predhodnem dogovoru, uporabljate le glavni vhod v šolo.

Spoštovani starši, le s skupnim sodelovanjem bomo lahko zagotovili zdravo in varno okolje za naše učence. Prosimo vas za strpnost in razumevanje ter dosledno upoštevanje dogovorov, da bomo skupaj lažje premostili to, v tem trenutku nepredvidljivo situacijo.

Vsem skupaj želim zdravo in uspešno šolsko leto.

 

                                                                                               Nina Pirc, ravnateljica