1. šolski dan

Drage učenke in učenci, spoštovani starši,

samo še nekaj dni nas loči do začetka novega šolskega leta. Veseli smo, da se bomo v torek, 1. septembra 2020, ponovno srečali v naši šoli. Kljub temu ne bo vse potekalo čisto po ustaljenem redu, saj bomo morali za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19 upoštevati številna zdravstveno-higienska priporočila. Starše prosimo, da si na povezavi preberete tudi dodatna navodila.

Pouk se za učence od 2. do 9. razreda prične ob 7. 30. Vsi prevozi bodo potekali po ustaljenem redu. Izjema je le avtobusni prevoz na Sela, kjer bo od letošnjega šolskega leta dalje vozil šolski kombi. Vsi vozači morate v avtobusu ali kombiju uporabljati  zaščitne maske. 

V šoli so maske obvezne v skupnih prostorih in na hodnikih samo za učence od 7. do 9. razreda ter za vse zaposlene in obiskovalce šole. Starši v šolske prostore vstopate samo po dogovoru z učiteljem ali vodstvom šole. Spremenjen bo tudi način odhajanja učencev iz podaljšanega bivanja, o čemer boste starši obveščeni s posebnim obvestilom.

Vsi učenci bodo 1. šolski dan prevzeli svoje učbenike iz učbeniškega sklada, zato naj v šolo pridejo s šolsko torbo.

Sprejem prvošolcev bo ob 9.30 na šolskem dvorišču pred vhodom v staro šolo.

Drage učenke in učenci z veseljem vas pričakujemo in se veselimo vaših nasmejanih obrazov.

                                                      Vaši učitelji in ravnateljica Nina Pirc