Evropa v šoli 2020/2021

ZPM Slovenije nas že nekaj let vabi k sodelovanju na nacionalnem projektu EVROPA V ŠOLI, ki vsebuje literarne, likovne, fotografske in video izzive za naše učence.

Temeljni cilji natečaja so prispevati k ustvarjalnem soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in na svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti. Natečaj spodbuja doživljanje in izražanje na vseh področjih umetnostnih zvrsti – jezikovnem, likovnem, fotografskem in video področju. Poteka na treh ravneh. Učenci ustvarjajo na šolski ravni. Mentorji izberejo najboljša dela s posameznega področja in jih  posredujejo na občinski sedež ZPM, kjer spet izberejo najboljše in jih pošljejo strokovni nacionalni ocenjevalni komisiji. Ta nagradi najboljše tri s posameznega področja. Natečaj se zaključi z nacionalno prireditvijo, ki običajno poteka v tednu, ko praznujemo dan Evrope (9. maj).

Tema letošnjega natečaja je Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Učenci bodo pisali, risali ali slikali, fotografirali ali ustvarjali video prispevke na temo izgubljene ali odpadne hrane.

Na leto na svetu odvržemo 1,3 milijarde ton hrane, kar je tretjina vse proizvedene hrane. Ta stane 2,2 bilijona evrov, kar je štirikrat več, kot je potrebno za prehrano vseh 815 milijonov ljudi na svetu, ki so še vedno vsak dan lačni.

Leta 2018 je vsak prebivalec Slovenije zavrgel povprečno 68 kg hrane. Skupaj smo v Sloveniji zavrgli 139 900 ton hrane. Največ jo odvržemo v gospodinjstvih, malo manj v gostinstvu in drugih dejavnostih, desetino pri distribuciji in v trgovinah, nekaj jo odpade tudi pri proizvodnji.

To so visoke številke. Žal se posamezniki niti ne zavedamo, koliko hrane odvržemo. Če bomo o tem začeli razmišljati, bo storjeno veliko. Ponekod znižujejo ceno hrani, ki ji bo potekel rok, mnoge trgovske hiše jo donirajo humanitarnim organizacijam. Izguba pa ni le zavržena hrana in s tem denar posameznika, ampak tudi poraba vode, zemljišč, ustvarjanje toplogrednih plinov. Grozljiv je podatek, da izlijemo 125 litrov pitne vode v odtok, če zavržemo eno samo jabolko.

Hrana se izgubi ali zavrže na vseh stopnjah prehranske verige – na kmetijah, pri transportu, pri obdelavi in predelavi, v trgovinah, restavracijah, vrtcih, šolah, doma.

Kaj lahko naredimo mi? Čas je, da začnemo razmišljati, kako ravnamo s hrano in se zavedati, da je neizmerno dragocena.

                                                        Mentorica natečaja Evropa v šoli   Majda Zidarič