Informacije in navodila za vračanje učencev od 4. do 8. razreda

Spoštovani,

na podlagi okrožnice MIZŠ-ja z dne. 28. 5. 2020, in na podlagi priporočil NIJZ-ja z dne 29. 5. 2020, se za učence 4. in 5. razreda izvaja pouk v prostorih šole, od 3. 6. 2020 dalje pa tudi za vse učence 6., 7. in 8. razreda.

V šolo smejo prihajati izključno zdravi učenci. Prvi dan prihoda morajo vsi učenci svojim razrednikom oddati podpisano izjavo, ki vam jo posredujemo v prilogi. S to izjavo starši potrjujete, da je otrok zdrav. Na spletni strani šole je objavljen dokument Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo – Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS-2-COV. V navedenem dokumentu so opredeljene zdravstvene omejitve za učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju šol. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu kdo, ki ima zdravstvene omejitve, se po priporočilih NIJZ-ja otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se morate o tem posvetovati z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije.

Šola bo učencem, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šoli, glede na zmožnost smiselno prilagodila delo na daljavo. Starši morate za odsotne učence razrednikom posredovati opravičilo.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bosta potekala po ustaljenem redu, tako kot pred zaprtjem šole. Učenci bodo v podaljšanem bivanju v stalnih skupinah, tako bomo preprečili mešanje skupin. Starše prosimo, da otroci prihajajo v jutranje varstvo in podaljšano bivanje le, če je to res nujno. Odhod iz podaljšanega bivanja je mogoč le po predhodnem telefonskem klicu na določeno telefonsko številko. V času klica morate biti starši na šolskem dvorišču, kjer prevzamete otroka. V šolo vstop ni dovoljen.

V šolo in domov je priporočeno prihajati peš oziroma z individualnimi prevozi. Starše prosimo, da v čim večji meri poskrbite za to. V primeru, da starši nimate druge možnosti, bodo učenci prihajali v šolo s šolskim avtobusom in kombijem. Med prevozom morajo otroci nositi masko. Vozni red avtobusa je tako kot pred epidemijo. Vozni red kombija je prilagojen, saj lahko kombi pripelje le dva učenca hkrati.

Vstop v šolo bo za učence od 4. do 9. razreda skozi garderobo. Pred vstopom je obvezno razkuževanje rok, učenci starejši od 12 let morajo nositi masko. Prav tako maske nosijo zaposleni v šoli.

Prehrano bomo zagotavljali tako kot pred zaprtjem šole. Pri organizaciji prehrane bomo upoštevali priporočila NIJZ. Odjave prehrane bodo potekale na ustaljen način. Jedilniki bodo enostavnejši, malice bodo v večini pripravljene enoporcijsko.

Pouk bo potekal po rednem urniku, ki je bil veljaven pred zaprtjem šole. Učenci bodo odmore preživljali v učilnicah, šport pa se bo pretežno izvajal na prostem. Učenci učilnic ne menjavajo, menjavajo se le učitelji. Zaradi priporočil se interesne dejavnosti ne bodo izvajale. Učenci do 5. razreda bodo vse šolske potrebščine puščali v šoli, zato naj prvi dan prinesejo v šolo vse. Ostali učenci morajo dnevno poskrbeti za razkuževanje potrebščin oz. jih doma odlagate le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi potrebščinami in predmeti.

V šoli bomo posebno pozornost namenili umivanju rok in razkuževanju. Vsi zaposleni se bomo potrudili, da bomo otrokom zagotovili varnost, ustrezne higienske razmere. Hkrati vas moramo seznaniti tudi z dejstvom, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom večje. Temu ustrezno skušajte najti zaščito za svoje morebitne starejše in imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki ste jim blizu. Kontakt z njimi naj bo na zadostni razdalji in z uporabo maske.

Veselim se našega ponovnega srečanja in vas lepo pozdravljam.

                                                                                                           Nina Pirc, ravnateljica

IZJAVA STARŠEV

9998_Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja 30042020