Mednarodno matematični kenguru 2020

Tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru 2020 bi morali izvesti tretji četrtek
v marcu (19. 3. 2020),  a so ga  zaradi trenutnih zdravstvenih razmer prestavili za
nedoločen čas. Da bi čas do tekmovanja hitreje minil in se bodo učenci na tekmovanje 
lahko še bolje pripravili,so omogočili spletno reševanje nalog z nekaterih izmed preteklih
tekmovanj Mednarodni matematični kenguru.

Spletna stran:
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

Uspešno virtualno reševanje nalog želim.

Tanja Mencin, vodja šolskega tekmovanja