NARAVOSLOVNI DAN: GOZD

Pričeli smo z videoposnetkom o gozdu. Nato smo se o posnetku pogovarjali in spoznali, da je Slovenija zelo bogata z gozdom. Po malici smo se odpravili v bližnji gozd, kjer smo opazovali različne vrste dreves, predvsem njihove liste. Vse vrste, ki smo jih nabrali, smo tudi narisali v zvezek. Prepoznavali smo jih s pomočjo določevalnih ključev.

V ponedeljek smo ponovno odšli v gozd in preverili usvojeno znanje. Ugotovili smo, da že dobro znamo poimenovati drevesne vrste. Kasneje smo v gozdu nadaljevali z uro matematike. Merili smo obseg debel in ponovili merske enote. Nato smo se pogovarjali o ploščinskih enotah in na tla narisali kvadratni meter in kvadratni decimeter. V gozdu smo označili tudi površino enega ara.

Vsi smo se zelo zabavali, se veliko naučili in se hkrati nadihali svežega zraka. Upamo, da bomo lahko takšen naravoslovni dan še kdaj ponovili.

 Napisale: Lana Simončič, Simona Rupar in Marina Skinder

Naravoslovni-dan-1

Image 1 of 39