Naravoslovni dan – travnik

Učenci 2. r so imeli v ponedeljek še zadnji dan dejavnosti. 

Raziskovali so bližnji travnik in gozdiček. Nabrali so različne travniške cvetlice in jih s pomočjo različnih učbenikov poimenovali. Spoznali so, da ne poznajo veliko imen in da bodo na to v bodoče bolj pozorni.

 

Najbolj jim je bilo všeč, da so bili celo dopoldne aktivni in v naravi.