Poučevanje po metodi CLIL v okviru projekta Erasmus+

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) je eden od novejših pristopov poučevanja, kjer gre za poučevanje vsebine nekega predmeta v povezavi s tujim jezikom. Gre za to, da učenci spoznajo, da se lahko prav o vsem pogovarjajo tako v maternem kot tudi v tujem jeziku. Pri tem se ustvarijo pogoji, kjer se učenci tujega jezika učijo z uporabo in ne le s proučevanjem jezika kot takega. Prednosti takšnega dela pa ne beležimo le pri znanju tujega jezika, temveč tudi pri znanju predmeta, katerega snov je stvar obravnave pri uri.

 

Na osnovni šoli Raka se že nekaj časa spoznavava z metodo CLIL učiteljici Marijana Pavlovič in Barbara Šešet. V tekočem in v prihodnjem šolskem letu pa bova svoje znanje in izkušnje še poglobili v okviru mednarodnega projekta Erasmus+.

 

V preteklem tednu sva tako svoj pogled na CLIL predstavili gostoma s partnerske šole v Estoniji. V četrtek, 3. 10., smo s sedmošolci spoznavali drevesne vrste, opisovali drevo, poslušali pravljico o Zverjascu v angleščini in raziskovali talni sloj v gozdu. Del poučevanja je potekal v slovenskem, del pa v angleškem jeziku. Učenci bodo ob koncu učnega procesa znali v angleškem jeziku poimenovati nekaj drevesnih vrst, nekaj delov drevesa ter obnoviti zgodbico.

 

V petek, 4. 10., so devetošolci pri urah biologije in angleščine najprej ponovili celico in organele v njej ter njihove funkcije. Nato so s pomočjjo video posnetka spoznali poimenovanje za organele v angleškem jeziku. V nalogi bralnega razumevanja so med seboj povezali organele in njihove opise. V nadaljevanju so si pod mikroskopom ogledali primer živalske celice. Učenci bodo imeli priložnost znanje o celici in njenih organelih pokazati tako pri biologiji kot tudi pri angleščini.

Učiteljici sva prepričani, da ima takšen način poučevanja trajnejše učinke in učence bolj motivira. Tudi gosta iz Estonije sta bila nad znanjem učencev navdušena.