Pouk pri naravoslovju, 5.a

Pri uri naravoslovja smo delali poskus, kjer smo ugotavljali gostoto različnih snovi.

Naučili smo se, da kapljevine z manjšo gostoto plavajo na kapljevinah z večjo gostoto.

Najbolj nam je bilo všeč, da smo delali v skupinah in da smo se na zabaven način tudi nekaj naučili.

Klara, Ria in Matic, 5. a