Pozdrav ptic miru

21. 9. praznujemo mednarodni dan miru. To je dan, ko naj bi povsod vladal mir. Prekinili naj bi se vsi spopadi, ljudje pa si prizadevali za mirno reševanje sporov, brez orožja in nasilja.

Tudi na naši šoli si želimo prizadevati za mir. Ozaveščati učence o pomenu miru in vzdrževati dobre medsebojne odnose. Vključili smo se v projekt Pozdrav ptic miru. Prav vsak od nas lahko pripomore k miru in dobrim medsebojnim odnosom.

Z učenci smo dan obeležili na različne načine. Nekateri so izdelovali ptice miru in nanje zapisali dobro delo, ki ga bodo opravili drugemu, ali pa so na ptice zapisali svojo hvaležnost. Ptice smo obesili na panoje šole, okrasili pa smo tudi drevesa v okolici šole. V kolikor vas je pot vodila mimo šole, ste jih zagotovo opazili.

Učenci 4. a in 4. b razreda so tekli kroge miru. Čeprav je pri uri športa navadno slaba volja že, ko učitelj zahteva 3 kroge, so tokrat učenci izjemno presenetili. Sami so si lahko namreč izbrali, koliko krogov želijo preteči v znamenje miru. Najbolj vztrajni učenci so pretekli kar 42 krogov. Čestitamo! Učiteljem in predvsem sebi so dokazali, da je notranja motivacija najmočnejše vodilo za izjemen uspeh.

Tudi ure športne vzgoje smo izvedli z igrami, ki so vključevale medsebojno pomoč. Učenci so skozi igre spoznavali, da lahko nalogo uspešno izvedejo samo, če si med sabo pomagajo in sodelujejo. Med igro so se zelo zabavali in se med sabo povezali.

Tudi pri urah angleškega jezika so se učenci seznanjali z novim angleškim besediščem na temo miru. Na ptice so zapisali besede: love, peace, friendship.