PRED PRIČETKOM ŠOLSKEGA LETA 2021/2022

Spoštovani starši,

glede na to, da je začetek šolskega leta tik pred vrati in da želimo otrokom zagotoviti čim bolj varen in spodbuden prostor za učenje, vam posredujem vse potrebne informacije, da bo delo lahko steklo brez težav.

Pouk bo potekal po modelu B, torej v šoli in v čim večji meri brez mešanja učencev iz različnih oddelkov.  Pričetek pouka je ob 7.30.

I. PRIHOD V ŠOLO

 • Glede prevoza učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbijo starši.
 • Priporočamo, da učenci, ki niso vezani na prevoz, v šolo pridejo peš.
 • Šola organizira šolski prevoz z avtobusom in šolskim kombijem. Vozni red prevozov je nekoliko spremenjen – glej prilogo.
 • Učenci morajo na avtobusu in v kombiju uporabljati maske.
 • Jutranje varstvo poteka od 6.50 dalje v točno določenih prostorih, kamor bodo učenci ob prihodu razporejeni.
 • Učenci 1. razreda imajo jutranje varstvo od 6. ure dalje v učilnici 1 v pritličju stare šolske stavbe. Ob 6.40 se v spremstvu učiteljice odpravijo v matične učilnice, ker nadaljujejo z jutranjim varstvom do pričetka pouka.

 

II. VSTOPANJE V ŠOLO

 • V šolo pridejo le popolnoma zdravi učenci in učitelji.
 • V šolsko stavbo vstopajo le učenci in zaposleni. Vsi ostali le po predhodnem dogovoru in ob upoštevanju pogoja PCT.
 • Učenci iz podaljšanega bivanja odhajajo po predhodnem klicu s strani staršev. Starše prosimo, da klic izvedejo šele, ko so že na šolskem dvorišču, kjer bodo otroka tudi prevzeli. Telefonske številke bodo objavljene pred vhodom v staro šolo.
 • Na poti v učilnico, sanitarne prostore učenci nosijo maske in pri tem upoštevajo varnostno razdaljo.  
 • Govorilnih ur in roditeljskih sestankov se starši udeležijo ob izpolnjevanju pogoja PCT oziroma bodo aktivnosti izvedene na daljavo.

 

III. IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI

 • Pouk poteka v oddelku.
 • Vsakemu oddelku je določena matična učilnica, ki je učenci tudi med odmori ne zapuščajo oz. se učenci posameznih oddelkov med odmori ne mešajo. Izjema so specializirane učilnice, kjer se pred naslednjo skupino prostor razkuži. V kolikor se združevanju ne bo mogoče izogniti, so učenci v isti učilnici ločeni po oddelkih z ustrezno medsebojno razdaljo. Učenci v tem primeru tudi med poukom nosijo masko.
 • V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem od 1. do 5. razreda nošenje maske ni potrebno, je pa nošenje maske obvezno v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. ob morebitnem združevanju, pri vstopu v šolsko stavbo in na poti do učilnice, na poti v sanitarije … Učenci od 6. razreda dalje maske nosijo ves čas.
 • Pouk športa poteka v telovadnici ali na prostem brez mešanja skupin učencev iz različnih oddelkov.
 • Dnevi dejavnosti se izvajajo v šoli, glede na razmere pa lahko tudi drugje.
 • Ekskurzije in šole v naravi se izvajajo odvisno od razmer na destinaciji.

 

IV. IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV

 • Vsi dosledno upoštevajo vse higienske ukrepe (higiena kihanja, kašlja, pogosto umivanje ali razkuževanje rok, čiščenje in razkuževanje površin, ohranjanje medsebojne razdalje, uporaba maske …).
 • Pri učencih od 1. do 3. razreda se prednostno svetuje umivanje rok.
 • Učilnice se redno zračijo. Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.
 • Za učence od 7. do 9. razreda se bo izvajalo samotestiranje – navodila so v prilogi (okrožnica MIZŠ).

 

V. OB SUMU NA OKUŽBO

 • Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe, se učenca umakne v poseben prostor in o tem obvesti starše.
 • V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 šola ravna v skladu s priporočili in navodili NIJZ. Vse nadaljnje informacije staršem posreduje ravnateljica.
 • V primeru, da je pri učencu okužba potrjena, starši o tem nemudoma obvestijo ravnateljico.

 

 VI. OSTALE INFORMACIJE

 • Prosimo vas, da učenci od 1. do 5. razreda prvi šolski dan prinesejo v šolo vse potrebščine.
 • Hkrati vas opozarjamo tudi, da morate v primeru sprememb kontaktih podatkov to nujno javiti razredničarki ali v tajništvo šole.
 • Od 1. septembra dalje bomo začeli zaračunavati stroške izdaje opomina za prehrano. Žal se prepogosto dogaja, da starši ne poravnavajo svojih obveznosti do šole. To posledično prinaša veliko težav tudi za poslovanje šole. V primeru neplačevanja obveznosti bomo po drugem opominu izvedli izvršbo preko odvetniške pisarne, kar za starše predstavlja dodaten strošek.

Veselimo se prvega šolskega dne, ko bo naša šola ponovno polna otroškega smeha.

 

Prijazen pozdrav.                                          

                                                                                               Nina Pirc, ravnateljica

VOZNI RED_2021_2022

Razpored učilnic

12918_Okrožnica samotestiranje III 27 08 2021