Prihod v šolo za 1., 2. in 3. razred

Datum: 15. 5. 2020

Številka: 181-1/2020/5

 

Spoštovani starši, dragi učenci,

v šoli je že vse pripravljeno na ponovni prihod naših prvošolcev, drugošolcev in tretješolcev. Zavedamo se, da vsi že nestrpno čakate, da zopet srečate svoje sošolce, učitelje. Vendar bo tokrat nekoliko drugače. Vsi skupaj bomo morali poskrbeti da bodo ta srečanja varna za vse nas, ki se bomo dnevno srečevali v šolski zgradbi. Kljub vsem ukrepom, ki smo jih morali sprejeti, bomo seveda poskrbeli tudi za to, da se bodo naši učenci počutili kar se da prijetno in varno. Veliko časa bomo namenili pogovorom o trenutni situaciji in se trudili čim več časa preživeti na svežem zraku.

Za zaščito učencev in zaposlenih bomo poskrbeli z upoštevanjem Higienskih priporočil za izvajanje pouka v času epidemije COVID-19, priporočil MIŽŠ-ja in Zavoda za šolstvo RS. Pri organizaciji dela smo upoštevali tako kadrovske kot prostorske zmožnosti. V prvi triadi smo razrede razdelili v skupine tako, da v nobeni ni več kot 15 učencev. Učenci 1. razreda se razdelijo na dve skupini. Učenci 2. a in 2.b se ne delijo. Iz učencev 3. a in 3. b se glede na število oblikujejo tri številčno enakovredne skupine. 

Da pa bo vse potekalo kot mora, prosimo starše, da dosledno upoštevate navedene ure prihoda in odhoda vaših otrok ter, da s pravili ravnanja seznanite vaše otroke. To bo ob prihodu v šolo storila tudi njihova učiteljica.

 • Pouk obiskujejo le zdravi učenci. Prvi dan pred prihodom v šolo je potrebno izročiti podpisano Izjavo, ki smo jo vam posredovali s prejšnjim obvestilom, v kolikor le te še niste posredovali svoji razredničarki.
 • V šolsko stavbo vstopajo le zaposleni in učenci. Zaposleni v šolskem objektu nosijo maske. V šolo smejo vstopati drugi obiskovalci le z dovoljenjem vodstva šole in obvezno z masko. Učenci 1., 2. in 3. razreda zaščitnih mask v šoli ne nosijo. Vstop učencev bo mogoč od 6. ure dalje. Med 6. in 7. uro bo učence prevzela in usmerjala učiteljica jutranjega varstva.
 • Skrbeli bomo za redno in temeljito umivanje rok, higieno kašlja, razkuževanje površin v času pouka in po njem, prezračevanje ter zadostno medsebojno razdaljo.
 • Za prihod učencev v šolo poskrbijo starši. Za prevoz učencev, katerih starši ste to navedli na prijavnici, bomo poskrbeli s šolskim kombijem. Le ta lahko pelje le dva učenca hkrati. Vsi prisotni v vozilu morajo obvezno nositi zaščitno masko.
 • V šolo bo mogoče vstopiti le skozi vhod v stari šolski zgradbi. Ostali vhodi bodo zaprti. Učenci vstopajo posamično (brez staršev), s primerno razdaljo. Pri vstopu jih bodo usmerjali naši zaposleni. Pred vstopom si razkužijo roke. Učenci se po 7. uri napotijo naravnost v učilnico. V prvem tednu pouka ne bomo uporabljali garderob. Starše prosimo, da učenci v šolo prihajajo v čistih obuvalih.
 • Učenci so ves čas trajanja pouka v isti učilnici. Učenci bodo ob vstopu v šolo seznanjeni v kateri učilnico bodo locirani. V učilnici so mesta za učence poimensko označena. Med posameznimi učenci  je zagotovljena razdalja 1,5 – 2,0 metra. Prehajanje iz ene v drugo učilnico ni dovoljeno. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj, dovoljeno je le manjše odstopanje v varstvu vozačev in podaljšanem bivanju. Učenci uporabljajo vnaprej določene sanitarije.
 • Učenci prvega triletja šolskih potrebščin ne nosijo domov. Prvi dan ponovnega pouka prinesejo vse šolske potrebščine v šolo, nato le te ostanejo v šoli. Učitelji organizirajo pouk tako, da učenci prve triade nimajo domačih nalog niti domačih zadolžitev. Prvi dan prazno torbo odnesejo domov, kjer starši poskrbijo, da jo ustrezno razkužijo.
 • Pouk prvega triletja se bo v veliki meri izvajal na prostem – če bodo to dopuščale vremenske razmere. Tudi pri pouku bodo učitelji smiselno zagotavljali medosebno razdaljo vsaj 1,5 – 2,0 m. Dovoljena je tudi uporaba šolskega igrišča.
 • Šola bo poskrbela za šolsko malico in kosilo. Oba obroka bosta razdeljena v šolski jedilnici po skupinah in v časovnih razmakih, da bo lahko zagotovljena predpisana razdalja. Vsak učenec bo imel svojo mizo, ki bo pred prihodom naslednje skupine razkužena. Priporočamo, da učenci s seboj prinesejo svojo plastenko z vodo, da čim bolj preprečimo možnost prenosa okužbe.
 • Učenci odhajajo domov tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m. Ob odhodu domov šola zagotovi dežurno osebje na hodnikih ter ob izhodu iz šole, da učence opozarja na spoštovanje ukrepov.
 • Vsi otroci bodo vključeni v podaljšano bivanje. Tako bomo zagotovili, da se skupine med sabo ne bodo združevale. Otroke, ki po navedbah staršev potrebujejo prevoz iz šole, bo po kosilu domov odpeljal šolski kombi. Maske za prevoz bomo zagotovili v šoli. Pred vstopom v kombi si učenci obvezno razkužijo roke.
 • Učence podaljšanega bivanja bodo učitelji posamezno oddajali iz skupine po predhodnem klicu staršev. Telefonske številke bodo objavljene na vhodu v šolo. Starši svoje otroke počakajo pred šolo na varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m od druge osebe.
 • V kolikor bo otrok zbolel v šoli, ga bo učitelj napotil v prostor predviden za karanteno, kjer bo počakal na starša, ki ga prevzame po predhodnem pozivu šole. Tak učenec ves ta čas nosi zaščitno masko. V primeru, da otrok zboli v šoli, so straši dolžni obvestiti ravnateljico v roku 24 ur. V kolikor je pri otroku potrjena okužba s COVID-19, ravnateljica o tem nemudoma obvesti NIJZ.

Veselimo se ponovnega prihoda učencev v šolo. Želimo si, da bi otroci v šolo prišli veseli, nasmejani in predvsem, da vsi skupaj ostanemo zdravi.

 

Prijazno vas pozdravljam.

                                                                                                           Nina Pirc, ravnateljica