RAZPIS ZA VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Vrtec pri OŠ Raka bo v šolskem letu 2024/2025 izvajal dnevni program, ki traja od 6 – 9  ur, in sicer za otroke prvega starostnega obdobja od 11 mesecev do 3. leta starosti in za otroke drugega starostnega obdobja, od 3. do 6. leta.

Vlogo za sprejem v vrtec oddajte najkasneje do petka, 15. 3. 2024, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2024/2025 želite otroka vključiti v vrtec (1. 9. 2024 – 31. 8. 2025). 

Na podlagi vaših prijav za vpis otroka v vrtec, bo vrtec oblikoval oddelke za novo šolsko leto. Da bi bili lahko oddelki čimbolj popolnjeni in vrtci racionalno organizirani, je pomembno, da prijave oddate čimprej oz. v predpisanih rokih. V primeru, da bo vlog v vrtcu več kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija na podlagi sprejetih kriterijev. Vloge oddane po vpisnem roku (po 15. 3. 2024) bodo obravnavane samo v primeru, da bo v vrtcu prosto mesto.

Razpis za vpis Vrtec pri OŠ Raka

Razpis za vpis 2024-2025

Vloga za vpis v vrtec 2024-25