Sprememba šolskega koledarja

Spoštovani starši,

s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo bili seznanjeni, da se zaradi nemotenega opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela spremeni šolski koledar za šolsko leto 2020/2021.

Ministrica je sprejela sklep, da se vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, to je od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 oz. za učence 9. razreda do 15. 6. 2021. 

Prav tako je s sklepom določeno, da se ocenjevanje znanja izvaja pred učenkami/učenci oddelka ali skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. 

Sklep ministrice

Prijazen pozdrav.
                                                                        Nina Pirc, ravnateljica