Začetek projekta Erasmus+ In the Flow

Naša šola je letos vključena v mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom »In the Flow«.

Projekt se začne 1. oktobra 2019 in traja dve leti. V projektu bodo poleg naše šole sodelovale še po ena šola iz Estonije, Turčije in Poljske. V projektu se bomo ukvarjali z aktivnim državljanstvom, poučevanjem in učenjem naravoslovnih predmetov ter z izboljšanjem znanja angleščine. Pri aktivnem državljanstvu bomo spoznavali, kako lahko sami prispevamo k temu, da živimo v boljši družbi. Ena osrednjih tem projekta je učenje in poučevanje naravoslovja na drugačen način. Pri tem se bodo učitelji izpopolnjevali v tehnikah poučevanja, s katerimi bodo dosegli, da bomo učenci bolj aktivni pri pouku. Učitelji se bodo medpredmetno povezovali, tako da bomo znanje, ki ga bomo pridobili pri različnih predmetih, med seboj še bolj povezovali. S tem bo naše znanje trajnejše, pouk pa zagotovo bolj zanimiv. Pri mednarodnem sodelovanju seveda ne gre brez sporazumevanja v tujem jeziku. Jezik projekta je angleščina, kar pomei, da se bomo z gosti iz tujine pogovarjali angleško. Tudi nekatere projektne aktivnosti bomo izvajali preko spletnih orodij v narodno mešanih skupinah in tudi tu bomo uporabljali angleščino.

Zdaj pa k najpomembnejšemu delu. Gotovo se sprašujete, če bomo tudi učenci potovali v tujino v tem šolskem letu. Odgovor je da. V tem šolskem letu bomo potovali devetošolci, drugo leto pa bodoči devetošolci in osmošolci. Koliko učencev bo šlo na mobilnost v tujino letos in koliko prihodnje leto, v tem trenutku še ne vemo, skupaj jih bo potovalo vsaj 20.

Verjetno vas zanima še, kdo se bo lahko udeležil mednarodnih mobilnosti. V prihodnjih tednih bodo učiteljice, ki sestavljajo projektni tim, zapisale in na oglasni deski skupnosti učencev objavile merila in kriterije, po katerih bomo učenci izbrani.

V tem tednu, natančneje v četrtek, se nam bosta pridružila prva gosta v okviru projekta Erasmus+. K nam na delavni obisk prihajata učitelj in učiteljica iz Estonije. V četrtek ju bosta sprejeli ravnateljica ter njena namestnica ter predstavniki skupnosti učencev. Predstavniki skupnosti učencev s predmetne stopnje se boste z njima srečali v četrtek 2. šolsko uro v učilnici angleščine. Z njima se boste pogovorili in jima kaj povedali o naši šoli ter o našem kraju.

Gosta se bosta nato pridružila nekaterim uram pouka in si ogledala šolo in okolico. Tudi v petek bosta gosta v dopoldanskem času z nami v šoli in bosta spremljala pouk in si ogledala šolo in vrtec.

Gostom bomo pokazali, na kakšen način lahko poučujemo nejezikovne predmete (v našem primeru naravoslovje in biologijo) preko tujega jezika, to je angleščine.

Gosta se bosta vrnila v Estonijo v soboto.

Veselimo se srečanja z mentorji in učenci treh evropskih šol, saj bomo spoznali njihov način poučevanja, lahko pa bomo pokazali, kaj in koliko znamo mi.