Zaprtje šol in nujno varstvo

Spoštovani starši,

kot je bilo predhodno objavljeno v medijih, se od 1. 4. do 11. 4. 2021 ustavlja javno življenje in s tem se ponovno zapirajo tudi šole. Pouk bo potekal na daljavo po že znanem in ustaljenem načinu preko aplikacije MS Teams (gradiva v posameznih kanalih in videopouk preko videokonferenc). O urniku bodo učenci obveščeni v sredo.

Šola bo organizirala nujno varstvo za učence 1. triletja. Nujno varstvo se organizira za tiste otroke, katerih starši lahko na podlagi potrdila delodajalca izkažejo svojo nujno potrebno prisotnost na delovnem mestu. K prijavi ste bili starši že predhodno pozvani včeraj. Učenci bodo v nujnem varstvu prisotni tudi pri pouku na daljavo (v šoli bomo zagotovili tablice za sodelovanje učencev). Učenci bodo v nujnem varstvu imeli zagotovljene vse obroke. Za prevoz prosimo, da poskrbite starši sami.

Za učence, ki se izobražujejo na daljavo, šola organizira in zagotavlja topel obrok skladno s kriteriji, ki so veljali že ob prvem zaprtju šole v tem šolskem letu. Proti plačilu lahko topel obrok naročijo tudi vsi ostali. V primeru, da se odločite za naročilo vas prosimo, da sami poskrbite za prevzem obrokov. Svoja naročila posredujete na e-naslov: nina.pirc@os-raka.si.

V upanju, da se 12. aprila ponovno vidimo v šoli, vas prijazno pozdravljam.

 

                                                                                   Nina Pirc, ravnateljica