Erasmus +, drugi dan

Drugi dan v okviru projekta Erasmus + je minil zelo hitro in delavno.

Učenci so najprej imeli “ice breaking” aktivnosti, kjer so se še bolje spoznali in tako so bile delavne skupine pri naslednjih aktivnostih zelo uspešne.

Med odmori so učenci prepevali popularne pesmi držav udeleženk ter plesali tipične plese.

Imeli so tri delavnice s ključno temo “tokovi”. Raziskali so električni krog, vodni tok in snovni tok čez membrano.
Učenci so delali v mešanih skupinah in skupaj raziskovali, eksperimentirali in odkrivali zakonitosti tokov.

Po kosilu je sledila likovna delavnica, kjer so spoznavali Plečnika in poustvarjali.

Nato so si ogledali Raško cerkev in Cvičkov hram.

Polni vtisov so se po razburljivem dnevu zvečer vrnili v Krško.